Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Ristiinan aluejohtokunta 11.9.2019
  • Anttolan aluejohtokunta 23.9.2019
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 25.9.2019
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.9.2019
  • Kasvatus-ja opetuslautakunta 26.9.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.