Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 385 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

MliDno-2019-925

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi
Aila Marjamaa, kehittämispäällikkö, aila.marjamaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaikkia Etelä-Savon kuntia koskeva Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2019. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu täydentäen Etelä-Savon suunnitelmaa. Suunnitelmaan on tehty täydennyksiä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden, opiskeluhuollon sekä toimenpidesuunnitelman osalta. Mikkelin tavoitteet ja toimenpiteet ovat suunnitelman liiteosassa.

Mikkelin kaupungin toimenpiteet on valmisteltu useissa eri työryhmissä ja työpajoissa vuosien 2018 - 2019 aikana, kuten oppilashuolenpidon ohjausryhmässä, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorten ohjaustiimin työseminaarissa, Vesote- ja Meijän Mikkeli -hankkeiden työpajoissa, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä (laajennettu kokoonpano) sekä yhteistyöryhmissä Essoten kanssa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut ohjeistuksen valmistelun loppuun saattamisesta Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuttua huhtikuussa 2019. Kesällä 2019 suunnitelmaa on työstetty pienissä työryhmissä ja luonnos on ollut laajalla kommenttikierroksella 5.8. - 3.9.2019 Mikkelin kaupungin sisällä, vaikuttamistoimielimissä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote), järjestöissä, evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja niin edelleen. Suunnitelmaan ja toimenpideliitteeseen on tehty muutosehdotuksia saatujen kommenttien pohjalta, minkä jälkeen oppilashuolenpidon ohjausryhmä, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä ja Essoten lasten ja nuorten palveluista vastaavat esimiehet ovat vielä tarkastaneet suunnitelman ja tehneet täsmennysehdotuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus-​ ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - ​2021 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn ajaksi ja selosti asiaa kokoukselle.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelevät suunnitelman. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.