Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 396 Lisämäärärahaesitys Pultin rakennuksen purku Mannerheimintieltä

MliDno-2019-1735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki on ostanut Mannerheimintie 30 ns. entisen Pultin teollisuusrakennuksen keväällä 2019. Omistusoikeus rakennukseen ja maa-alueeseen muodostuu kaupungin 100 % omistaman Kiinteistö Oy Mannerheimintie 30:n kautta. Alue on tarkoitus jatkojalostaa niin, että tontilla sijaitseva heikkokuntoinen rakennus puretaan ja maa-alue vuokrataan jatkokäyttöön. Alue saatetaan rakennettavaan kuntoon kevääseen 2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 150 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Mannerheimintie 30:n rakennuksen purkuun vuodelle 2019. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 200 000 euroa. Loppuosuus 50 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jouni Riihelä ilmoitti olevansa esteellinen, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Esittelijänä toimi Maini Väisänen.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 150 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Mannerheimintie 30:n rakennuksen purkuun vuodelle 2019. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 200 000 euroa. Loppuosuus 50 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.