Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkaminen

MliDno-2018-2328

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki osti Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n osakkeet 7.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kiinteistöyhtiöllä ei ole muuta omaisuutta kuin Mannerheimintiellä sijaitseva kiinteistö. Kiinteistöllä sijaitsee huonokuntoinen rakennus, joka on tarkoitus purkaa. Yhden kiinteistön omistavan kiinteistöosakeyhtiön hallinnointi ja ylläpitäminen ei ole perusteltua kaupungin kannalta. Yhtiön omaisuus on mahdollista siirtää osakkeiden omistajalle eli Mikkelin kaupungille purkamalla kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöosakeyhtiön purkaminen tapahtuu selvitysmenettelyn kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen hyväksymistä selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jukka Savolainen ilmoitti olevansa esteellinen ( Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n  hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.