Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.8.2019 täytäntöönpanot

MliDno-2019-359

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.8.2019 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 90
Eron myöntäminen Jaakko Väänäselle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.8.2019: Jaakko Väänänen, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 91
Eron myöntäminen Veli Liikaselle kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.8.2019: Veli Liikanen, valittu jäsen, valittu varajäsen, nimetty puheenjohtaja, kaupunkiympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 92
Kestävän kasvun ohjelman tilannekatsaus 06/2019
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.8.2019: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Timo Rissanen

§ 93
Lisämäärärahaesitys Päämajatalon vesikaton uusimiseen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.8.2019: Tarjouksen jättäneet, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, Saija Himanen

§ 94
Valtuustoaloite vuoropysäköintikiellosta
Merkittiin tiedoksi

§ 95
Valtuustoaloite: Kokoontumistiloilla elinvoimaa
Merkittiin tiedoksi

§ 96
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin tulee parantaa kiinteistönhoidon mitoitusta
Merkittiin tiedoksi

§ 97
Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksien selvittäminen kaupungin kiinteistöissä
Merkittiin tiedoksi

§ 98
Valtuustoaloite: Lyseon koulun hiekkapihan kunnostaminen nykyaikaiseksi
Merkittiin tiedoksi

§ 99
Valtuutettu Mali Soinisen huomioiminen

§ 100
Valtuustoaloite kiinteistö- ja ulkoalueenhoidon yhdistämisestä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 2.9.2019 § 343

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.