Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 Edustajien nimeäminen kuntakokoukseen 31.10.2019

MliDno-2019-192

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 3.10.2019 kutsua koolle jäsenkuntien kuntakokouksen, jonka aiheita ovat ainakin: 

  • talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022 sekä kuntayhtymän strategia (aineisto lähetetään kuntiin lausuntopyynnön mukana)
  • Mielen ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma/rakentaminen (lausuntopyyntö käsitellään kuntayhtymän hallituksessa 17.10.2019, jonka jälkeen aineisto lähetetään kuntiin)
  • kuntayhtymän ja jäsenkuntien linjaukset sote- ja maakuntayhteistyössä etenemiseksi (ai-neisto talousarviossa 2020)
  • arvio kuntayhtymän palveluverkosta (aineisto lähetetty kuntajohtajille).


Kuntakokous on torstaina 31.10.2019 klo 14.00-17.00 Mikkelin keskussairaalan auditoriossa. Jäsenkunnat voivat lähettää kuntakokoukseen viisi osallsitujaa/jäsenkunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää  edustajat 31.10.2019 kuntakokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Mikkelin kaupungin edustajiksi Satu Taavitsaisen, Kirsi Olkkosen, Jyrki Koivikon, Minna Pöntisen ja Jukka Pöyryn.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.