Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kaupunginvaltuuston kokouksen 19.12.2016 täytäntöönpanot

MliDno-2016-281

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.12.2016 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 142
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväälle 2017
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Kansliapalvelut

§ 143
Eron myöntäminen Marja Hämäläiselle ja Markku Siitarille Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksesta ja uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen heidän tilalleen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Anne Korhola, Markku Tissari, Marja Hämäläinen, Markku Siitari, Etelä-Savon maakuntaliitto, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta, kansliapalvelut

§ 144
Yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Essotelle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Etelä-Savon työterveys Oy, maaseutu- ja tietoimi/Kari Mikkonen, talouspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi/Timo Talo

§ 145
Tontin 491-3-24-11 myyminen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Mikkelin Arkistotalo Oy, Mikkelin Toimintakeskus r.y./Ekotori, kaupunginlakimies, kaupungingeodeetti, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 146
Tontin 491-10-81-8 myyminen / Rakennusliike Ola Oy
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.12.2016: Rakennusliike Ola Oy, Rakennustoimisto Valiotalo Oy, kaupungingeodeetti, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 147
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, henkilöstöpalvelut

§ 148
Konsernirakenteen muuttaminen, Miktech Consulting Oy
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Miktech Consulting Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 149
Saimaa Capital Oy:n SVOP-rahaston varojen palautus ja uudelleen sijoittaminen yhtiöön velkakirjalainana
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Saimaa Capital Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 150
Pankkitilien ja niihin liitettyjen palveluiden siirto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky/Vesa Vestala, sosiaali- ja terveystoimi/Johanna Will-Orava, Susanna Heikkonen, Päivi Takkinen, talouspalvelut/Jari Laitinen, Kunnan Taitoa Oy/Sirkka Järvinen, Danske Bank Oyj/Sari Pekonen, Suur-Savon Osuuspankki/Jarno Korhonen

§ 151
Kaupunginvaltuuston kokousten videointi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Viestintä

§ 152
Talouden seuranta 10/2016 ja määrärahamuutosesitykset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito, tilintarkastaja

§ 153
Elinkeino- ja työllisyysohjelman jatkovalmistelut
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Työllisyyspalvelut/Pekka Patama, hallintopalvelut/Merja Airas, talouspalvelut

§ 154
Henkilöstösuunnitelma 2017-2019
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Henkilöstöpalvelut

§ 155
Talousarvio vuonna 2017
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 29.12.2016: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 156
Valtuustoaloite asukaslautakunnasta Mikkeliin vuoden 2017 alusta lukien
Merkitään tiedoksi

§ 157
Valtuustoaloite aluejohtokuntien toiminnan kehittämiseksi
Merkitään tiedoksi

§ 158
Valtuustoaloite vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta
Merkitään tiedoksi

§ 159
Valtuustoaloite koskien juomatarjoilua kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa
Merkitään tiedoksi

§ 160
Valtuustoaloite taidemuseon siirtämisestä pääkirjaston yhteyteen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 16.1.2017 § 26

§ 161
Valtuustoaloite taidemuseon sijaintivaihtoehtojen ja graniittitalon kunnostamisen ja lisärakentamisen arvioinnista
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 16.1.2017 § 27

§ 162
Valtuustoaloite opettajien sijaisuuksien hoitamisesta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 16.1.2017 § 28           

Päätös

Hyväksyttiin.