Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Farmari Suomen maatalousnäyttelyn järjestäminen Mikkelissä v. 2019

MliDno-2017-358

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

"FARMARI SUOMEN MAATALOUSNÄYTTELYN MAHDOLLINEN JÄRJESTÄMINEN MIKKELISSÄ V. 2019

ProAgria Etelä-Savo ry:n hallitus on arvioimassa Farmari Suomen Maatalousnäyttelyn 2019 järjestämisoikeuden hakemista. Järjestämisoikeutta on haettava 28.2.2017 mennessä ProAgria Keskusten Liiton hallitukselta. Päätös järjestämisoikeudesta tehdään keväällä 2017.

Farmari tapahtumana

Farmari Suomen Maatalousnäyttely on suurimpia yleisötapahtumia Suomessa. Näyttelyn kävijämäärä on ollut 70.000-100.000 henkilöä. Näytteilleasettajien määrä on 450-600 yritystä ja muuta organisaatiota. Kyseessä on valtakunnallinen näyttelytapahtuma, jonka kävijät ja näytteilleasettajat tulevat eri puolilta Suomea ja osittain myös ulkomailta.

Farmarissa pääteemoja ovat suomalainen ruoka, metsä, biotalous ja monipuolinen maaseutuyrittäjyys. Näyttelyn kävijöistä noin puolet on alan ammattilaisia (viljelijöitä, maaseutuyrittäjiä, metsänomistajia) ja puolet kuluttajia, mukaan lukien vapaa-ajanasukkaat. Farmarissa tuottajat ja kuluttajat kohtaavat.

Farmari järjestetään nykyisin 3- tai 4-päiväisenä tapahtumana joka toinen vuosi. Tarkempi ajankohta on jonkin verran vaihdellut mm. alueen muiden tapahtumien ajankohdasta riippuen. Viime vuosina Farmari on pyritty järjestämään kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa. Tänä vuonna Farmari järjestetään Seinäjoella. Mikkelissä Farmari on järjestetty v. 2004 ja 2010.

Mikkelin ammattikorkeakoulun v. 2004 tekemän selvityksen mukaan Mikkelissä Farmarin kävijöiden näyttelypaikkakunnalla ja lähialueella käyttämä rahamäärä tapahtuman yhteydessä oli 4,6-7.7 milj. €. Saman selvityksen mukaan St Michel –raveissa käytetty rahamäärä oli 1,3-1,9 milj. € ja Mikkelin musiikkijuhlien osalta 0,5-0,85 milj. €. Farmarin luvuista puuttuvat mm. näytteilleasettajien ja näyttelyn rakentajien alueella käyttämä raha. Selvityksen perusteella Farmarinäyttelyn aluetaloudellinen vaikutus on siten erittäin merkittävä.

Paikkakunnalle ja maakunnalle, jossa Farmari järjestetään, näyttely tarjoa erinomaiset mahdollisuudet tuoda esille yrityksiä, muita organisaatioita, alueen erityisosaamista, mahdollisuuksia asumiseen ja yrittäjyyteen jne. Farmarilla on merkittävä huomioarvo paitsi kävijöiden taholta myös valtakunnallisessa mediassa. Farmari on valtakunnan poliittisten päättäjien kesän yksi kohtauspaikka.

Mikkeli mahdollisena näyttelypaikkakunta

Mikäli Farmarinäyttelyä vuodelle 2019 haetaan Etelä-Savoon ja Mikkeliin, näkemyksemme mukaan Kalevankankaan alue on näyttelyalueeksi sopiva. Farmarin näyttelyalue edellyttää riittävästi tilaa sekä ulko- osastoille että sisäosastoille. Myös liikenneyhteydet näyttelyalueelle on oltava hyvät. Kustannuksiltaan näyttelyalueen vuokra ei kuitenkaan voi muodostua kovin korkeaksi, jotta edellytykset näyttelyn taloudelliseen 0-tulokseen ovat olemassa.

ProAgria Keskusten Liiton hallitus tulee arvioimaan saamaansa hakemukset Farmari 2019 järjestelyoikeudesta. Arvioinnissa vaikuttavat mm. näyttelyalue sekä edellytykset järjestää toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut näyttelytapahtuma, jossa sekä näytteilleasettajat, näyttelykävijät että näyttelyn järjestäjät ja yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä tapahtumaan. Näyttelykävijöiden, näytteilleasettajien ja yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä mitataan jokaisessa järjestettävässä Farmarissa.

Liittyen Farmari 2019 järjestelyoikeuden hakemiseen, ProAgria Etelä-Savo ry pyytää Mikkelin kaupungilta lausuntoa ja kannanottoa siitä, millä tavoin Mikkelin kaupungilla on mahdollisuus tukea tapahtumaa sen onnistumisedellytysten varmistamiseksi niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Lisätietoja asiassa antaa toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo (puh. 040 583 4890, heikki.pahkasalo@proagria.fi).

Mikkelissä 7.2.2107 ProAgria Etelä-Savo ry
Pasi Pulkkinen, hallituksen puheenjohtaja
Heikki Pahkasalo, toimitusjohtaja"

Vuonna 2010 Mikkelissä järjestetyssä Farmari Suomen maatalousnäyttely-tapahtumassa kaupunki toimi yhtenä maakunnallisena toimintakumppanina ja osallistui tapahtumajärjestelyihin mm.

  • Mikkelin kaupunki osallistui tapahtumajärjestelyihin antamalla veloituksetta kaupungin henkilöstön asiantuntija-apua näyttelyn järjestäjien käyttöön.
  • Mikkelin kaupunki antoi korvauksetta, vaurioiden korjausvastuulla, raviradan kentät ja oheisalueet näyttelyalueeksi sekä kaupungin urheilukentät ja koulujen piha-alueet paikoitusalueiksi näyttelyn järjestäjän käyttöön.
  • Mikkelin kaupunki teki yhteistyötä näyttelyn järjestäjän kanssa koskien näyttelyn tiedotusta ja markkinointia sekä yhdessä kutsuttavien kutsuvieraiden ohjelmia.
  • Mikkelin kaupunki järjestää iltavastaanoton näyttelyn aikana, johon myös näyttelyn järjestäjällä on oikeus kutsua kutsuvieraitaan sekä näyttelyn pääyhteistyökumppaneita.
  • Tapahtuman kehitystyöhön, järjestämiseen sekä markkinointiin Mikkelin kaupunki antoi 50.000 euron suuruisen panostuksen vuosille 2009 ja 2010  markkinointi- ja viestintätoimiin sekä näyttelytoiminnan kehittämiseen

Vastaavalla tavalla kaupunki voi olla tukemassa ja yhteistyössä valmistelemassa ja järjestämässä myös mahdollisesti vuonna 2019 Mikkelissä järjestettävää näyttelyä. Näyttelyn järjestämisellä saadaan kaupungille ja maakunnalle huomattavaa näkyvyyttä kuin myös taloudellistakin hyötyä. Yksityiskohtaisista kumppanuussopimuksen ehdoista päätetään sen jälkeen, jos näyttely päätetään järjestää Mikkelissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa ProAgria Etelä-Savon ry:lle, että Mikkelin kaupunki on mukana näyttelyn järjestelyissä vastaavalla tavalla kuin aikaisemminkin ja tukemassa näyttelyn saamista Mikkeliin vuonna 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.