Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Eron myöntäminen Tiina Elkharamille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

MliDno-2017-321

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tiina Elkharam on lähettänyt 23.1.2017 seuraavan eropyynnön:

"Pyydän täten kohteliaimmin eroa keskusvaalilautakunnasta, koska olen ehdokkaana tulevissa kevään kuntavaaleissa.
Ystävällisin terveisin
Tiina Elkharam"

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013-2017 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Helena Kauppinen, opettaja, eläkeläinen PJ
2. Rauno Pulkkinen, osastonhoitaja, eläkeläinen
3. Timo Karvo, musiikinopettaja, VPJ
4. Jukka Lankinen, eläkeläinen, yrittäjä
5. Outi Ruottinen, MMM, agronomi

Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokoukseen:
1. Tiina Elkharam, yrittäjä
2. Kaija Rautiainen, palveluneuvoja
3. Keijo Härkänen,
4. Veikko Elo, eläkeläinen, yrittäjä
5. Riitta Lappi, projektipäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Tiina Elkharamille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.