Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Valtuustoaloite koirapuistojen rakentamiseksi Rantakylään ja Tuppuralaan

MliDno-2016-1866

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Heikki Pyrhönen ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Hyvinvoinnin ja liikkumisen lisääminen, terveyden edistäminen ja kaupungin vetovoiman lisääminen ovat valtuuston strategian punainen lanka.

Koirapuistot ovat suosittuja kohtaamispaikkoja sekä ihmisille että koirille. Ne tarjoavat mahdollisuuden eri-ikäisten ihmisten ystävystymiseen ja tukevat sekä nuorten että aikuisten harrastamista ja yhteistoimintaa ja vähentävät koirien aggressiivista käyttäytymistä. Tarjoamalla koirien ulkoiluttajille mahdollisuuden koirapuiston käyttöön, vähennetään koirien irtipitämistä ja ulkoiluttamista muilla alueilla. Koirapuistot parantavat Mikkelin kaupungin imagoa nykyaikaisena asukkaat huomioivana kaupunkina.

Mikkelissä on tällä hetkellä koirapuistot Pankalammella, Laajalammella ja Ristiinassa. Mikkeliläisten liikkumista edistää se, että koirapuisto on omalla asuinalueella kävelymatkan päässä, eikä sinne näin ollen tarvitse ajaa autolla. Tämä vähentää myös yksityisautoilun aiheuttamia ilmastopäästöjä, joka myös on kaupungin tavoite.

Koirapuistot on aiemmin tehty Mikkelissä talkoovoimin kaupungin annettua sopivan maa-alueen ja rakennustarvikkeet. Tällä samalla periaatteella esitämme toimittavaksi nytkin. Rakennusmateriaaleiksi riittävät samanlaiset tolpat ja aidat kuin on Pankalammen koirapuistossa. Nämä ovat olleet riittävät ja toimivat ja ovat kohtuuhintaiset. Käyttäjät itse huolehtivat jätösten keräämisestä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeliin rakennetaan pikaisesti koirapuistot Rantakylään ja Tuppuralaan, joiden asukkaat ovat niitä tahtoneet ja kaupunki selvittää kaupunkilaisten toiveita koirapuistojen osalta myös muilta asuinalueilta yhdessä aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa.

Mikkelissä 29.8.2016

Satu Taavitsainen (SDP)
Raine Lehkonen, Markku Turkia,Tapani Korhonen,
Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen,
Marianne Huoponen, Heikki Pyrhönen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi