Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Otavan Opiston liikelaitoksen johtamisjärjestelyt

MliDno-2016-1490

Kuvaus

Otavan Opiston johtokunta on 16.6.2016 pitämässä kokouksessaan käsitellyt johtaja Matti Väänäsen irtisanoutumisen ja siihen liittyviä johtajamisjärjestelyjä. Johtokunta on tehnyt seuraavan päätöksen: Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että johtajan tehtävät liitetään rehtorin tehtäviin. Otavan Opiston rehtorin tehtäviä hoitava Harri Jokinen vastaa myös nykyisistä johtajan tehtävistä 1.8.2016 alkaen. Syksyn 2016 aikana tehdään tarkemmat sisällöt virkojen yhdistämisestä, johtosäännön ja toimintasäännön uusimisesta.

Rehtori Harri Jokinen on antanut suostumuksen järjestelyyn.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee toimialajohtajat, tulosalueen esimiehet, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, Tilakeskuksen johtajan, palvelujohtajan, konsernitarkastajan sekä liikelaitosten johtajat. Edelleen säännön 59 §:n mukaan henkilöstön palkkauksen päättää kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti se, joka suorittaa valinnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus määrää rehtori Harri Jokisen suostumuksellaan toimimaan vt. liikelaitoksenjohtajana 12.9.2016 alkaen määräaikaisesti 31.12.2016 saakka ja tältä ajalta hänelle maksetaan liikelaitoksenjohtajan sopimuspalkkaa 6300 euroa/kk. Vt.liikelaitoksenjohtajan tehtävään sisältyy osa rehtorin tehtävistä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virkojen yhdistäminen, johtosäännön ja toimintasäännön muutos sekä uuden viran tehtäväkuvaus tehdään kaupungin hallintorakenneuudistamiseen liittyvän hallintosäännön ja sitä seuraavien toimialakohtaisten/palvelualuekohtaisten toimintasääntöjen uudistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavan opiston johtokunta, Harri Jokinen, sivistystoimi, henkilöstöpalvelut Kunnan Taitoa Oy/palkat