Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Mikkelin Jäähalli Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

MliDno-2016-791

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2016 mukaisesti.  Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä yhteisön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Tavoitteiden toteutumisen arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin.

Mikkelin Jäähalli Oy:lle asetetut tavoitteet vuosille 2015-2018 talousarviokirjan 2016 mukaisesti:

  • Tavoitteena jäähalliyhtiöllä on olla vaikuttamassa alueen suunnitteluun ja markkinointiin yhteistyössä Ravirata Oy:n ja mahdollisen Areena Oy:n kanssa. Kehittää Mikkeliläistä jääurheilua tarjoamalla seuroille ja kuluttajille toimivat ja laadukkaat puitteet.

Talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016:

  • Liikevaihto: 575 000 euroa
  • Tilikauden voitto/tappio (verojen jälkeen): 30 000 euroa
  • Investoinnit: 20 000 euroa
  • Henkilöstö: vakituinen 1

Kokouksessa asiaa selostavat Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vuori ja toimitusjohtaja Anssi Kaipainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että asiaa kaupunginhallitukselle esitteli Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vuori ja toimitusjohtaja Anssi Kaipainen.