Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Lunastusoikeuden käyttö / Anttolan Vanhustentaloyhdistys ry

MliDno-2016-1927

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Vanhustentaloyhdistys ry:n toiminta on lakannut ja yhdistyksen omaisuus, varat ja velat siirretään Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:lle. Aravarajoituslain 8.3 §:n mukaan Mikkelin kaupungilla on oikeus lunastaa Anttolan Vanhustentaloyhdistys ry:n kiinteistöt kiinteistöt 90 päivän kuluessa tiedon saatuaan (tieto on saatu 14.7.2016).

Asiaa on selvitetty (kaupungingeodeetti / asuntotoimen päällikkö) ja on ilmennyt, että kyseisissä kiinteistöissä on tällä hetkellä kaupungin toimesta järjestettyä palvelutoimintaa, mutta itse kiinteistöjen lunastaminen kaupungin omaisuudeksi ei ole kaupungin omistajuusstrategian mukaista. Etuostoon ei siten ole mitään syytä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä Aravarajoituslain 8.3 §:n mukaista lunastusoikeuttaan Anttolan Vanhustentaloyhdistys ry:n kiinteistöihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtionkonttori, Reim Mikkeli Oy/Asko Laukkanen