Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirja vuosille 2018-2021

MliDno-2018-591

Valmistelija

  • Jannika Vahvaselkä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, jannika.vahvaselka@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirja vuosille 2018–2021 on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpideohjeista. Viestinnän käsikirja koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja siinä määritellään kaupungin yleiset viestinnälliset periaatteet, viestinnän eri tyypit ja vastuut. Käsikirja on tehty viestintätiimin ja osallisuuskoordinaattorin yhteistyöllä keväällä 2018.

Mikkelin kaupungin viestintätiimi (viestintäpäällikkö, viestintäsuunnittelija, viestintäassistentti ja markkinointisuunnittelija) on nykyisessä muodossaan ollut olemassa keväästä 2016 alkaen. Tiimin yhteistyömallit ovat siitä lähtien pikku hiljaa muotoutuneet nykyiseen malliinsa, mutta toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Siitä esimerkkinä on muun muassa tämä uudenlainen viestinnän käsikirja, joka tunnetaan Mikkelin kaupungin hallintosäännön pykälässä 6 yleisenä viestintäsuunnitelmana tai -ohjeena, jonka kaupunginhallitus hyväksyy valtuustokausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirjan vuosille 2018-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Viestintätiimi