Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Mikkelin kaupungin osallistuminen maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin selvitykseen

MliDno-2018-582

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli.

Yhteistyön lähtökohdat ovat hyvät; maantieteellisesti rinnakkain sijaitsevilla maakunnilla on jo nyt samankaltaisia toimintamalleja ja järjestelmiä. Suunnitteilla oleva palvelukeskusyhteistyö lisäisi palveluvolyymeja, sitä kautta kustannustehokkuutta sekä vahvistaisi osaamista ja toimintojen kehittämismahdollisuuksia. Yhteistyö olisi myös valtionhallinnon suositteleman linjan mukaista.

Etelä-Karjalassa toimiva Saimaan talous ja tieto Oy ja Pohjois-Karjalassa toimivat Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ovat lähestyneet Etelä-Savon maakuntaa esityksellä selvittää mahdollisuutta palvelukeskuskumppanuuteen. Kumppanuus perustuisi yhteiseen omistukseen ja kehittämistyöhön.

Lähtökohtana on maakunta- ja sote-uudistus, jonka toteutuessa maakunnista tulee palvelukeskusyhtiöiden merkittäviä omistajia sosiaali- ja terveyspiirien omistamien osakkeiden siirtyessä maakunnille.

Etelä- ja Pohjois-Karjalassa talous-, henkilöstöhallinnon ja ICT-palvelut on jo keskitetty

Etelä-Karjalassa talous- ja ICT-palvelut yhdistettiin samaan organisaatioon lähes 10 vuotta sitten. Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntaa.

Pohjois-Karjalassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut yhtiöitettiin Siun Talouteen vuonna 2017. ICT-palveluista vastaa kuntien ja kuntayhtymien omistama Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka on nykymuodossa aloittanut toimintansa jo 2009.

Etelä-Savon maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta on valmisteltu järjestelmällisesti vuoden 2017 alusta lähtien. Perustamista pohjustavat nykytilakartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat ovat nyt valmiit.

Isommasta työyhteisöstä hyötyä myös henkilökunnalle

Kolmen maakunnan alueen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluissa työskentelee nykyisin yhteensä vajaat 500 henkilöä. Suunnitellun, yhteisen palvelukeskusmallin tavoitteena on säilyttää työpaikat ja osaaminen maakunnissa. Nykyistä suurempi työyhteisö puolestaan tarjoaisi henkilöstölle mahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin.

Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kevään 2018 aikana, jolloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Aikatauluun vaikuttaa myös maakuntauudistuksen lainsäädännön hyväksyminen.

Mikkelin kaupungin osallistuminen palvelukeskusmallin selvitykseen

Maakunnallisen kehittämisen näkökulmasta on erityisen toivottavaa, että Etelä-Savon kunnat ja kuntaomisteiset organisaatiot osallistuisivat yhteistyön valmisteluun. Kuntien mukanaololla varmistettaisiin riittävä volyymipohja maakuntien yhteisessä ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Etelä-Savon toimipisteissä.

Mikkelin kaupungilla on maakunnan keskuskaupunkina keskeinen rooli kuntia palvelevien palvelukeskustoimintojen muodostumisessa. Etelä-Savon elinvoimalle on suuri merkitys sillä, että maakuntaan siirtyvien talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen työpaikat ja kehittämisosaaminen säilyy tulevaisuudessa maakunnassa. Kuntien mukana oleminen maakuntien yhteisessä palvelukeskuksessa edistää työpaikkojen ja palvelukeskustoimintojen kehittämisosaamisen säilymistä Etelä-Savossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhteisen palvelukeskusmallin perustamisselvitykseen. Päätös palvelukeskustoimintaan osallistumisesta tehdään palvelukeskusmalliselvityksen valmistumisen jälkeen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Jarno Strengellin ja Armi Salo-Oksan kannattamana, että samalla kun selvitetään kolmen maakunnan yhteistä palvelukeskusta, selvitetään Mikkelin kaupunkikonsernin omaa talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelukokonaisuutta, sen hyötyjä ja kustannuksia.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Elinvoima- ja talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut