Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus

MliDno-2018-564

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy hallituksen kokous 1.2.2018.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy (MIKKO) on Mikkelin kaupungin 100 % omistama toisen asteen opetuksen kiinteistöjen omistukseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen erikoistunut yhtiö. MIKKOn perustehtävänä on pitää huolta, että Etelä-Savon Ammattiopiston (ESEDU) opetukseen tarkoitetut toimitilat pysyvät kilpailukykyisessä, turvallisessa ja terveellisessä kunnossa. MIKKO sopii ESEDUn kanssa kiinteistöihin liittyvistä parannustoimista.

Kiinteistöjen vuosittaiseksi kokonaiskorjaussummaksi on kuntoarvioiden perusteella laskettu minimissään 1,0 milj. euroa. MIKKO on kilpailuttanut peruskorjauksia varten tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus tehnyt päätöksen hyväksyä Kuntarahoituksen lainatarjous sekä esittää Mikkelin kaupungille seuraavan lainan takaamista 100 % omavelkaisena takauksena:

  • luoton määrä 1.000.000 euroa,
  • laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
  • viitekorko euribor 6 kk,
  • marginaali 0,425 %, rahoittajalla on oikeus tarkistaa marginaali 10 vuoden kuluttua luoton nostamisesta,
  • lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain,
  • koronmaksu puolivuosittain.

MIKKOn hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 1.2.2018 ja yhtiön takausesitys 6.2.2018 on liitteenä. Rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä yhtiön tilinpäätös 31.12.2016 on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.000.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.