Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Liikennesuunnittelijan nimikkeen sekä kelpoisuusvaatimuksen muutos

MliDno-2018-574

Valmistelija

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 19.12.2000 § 157 hyväksynyt liikennesuunnittelijan viran (vakanssi 2075) kelpoisuusvaatimukseksi ”Soveltuva ammattikorkeakoulun insinööritutkinto tai aikaisempi insinöörin tutkinto”.
Liikennesuunnittelija on aikaisemmin hoitanut liikennesuunnitteluun liittyviä lausuntoja ja palautteita, sekä suunnitellut liikenneturvallisuutta parantavia rakenteita ja järjestelyjä. Liikennesuunnittelijaa on yritetty rekrytoida useamman kerran, mutta päteviä hakijoita ei ole ollut. Toisen liikennesuunnittelijan vajaus on paikattu ostamalla palveluita ulkoa. Tulosalueelta eläköityy lähivuosina keskeisistä viroista useampi henkilö (8 henk.) ja tehtävien perehdytysketju katkeaa. Yksityisteiden hoitoon ei ole tällä hetkellä yhtään resurssia.

Nykyinen liikennesuunnittelijan virka muutetaan yhdyskuntatekniikan valvojan viraksi. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulun insinöörin- tai teknikon tutkinto tai aikaisempi insinöörin- tai rakennusmestarin tutkinto.

Yhdyskuntatekniikan valvoja vastaa jatkossa yksityistieasioita ja rakentamisen ja kunnossapidon valvojan tehtävistä. Tehtäväkuvaa muutetaan joustavasti kulloisenkin tarpeen ja työtilanteen mukaan. Uusi valvoja opettelee eläkkeelle siirtyvien valvojien tehtäviä. Ennen uuden rekrytoinnin aloittamista on tarpeen muuttaa viran kelpoisuusvaatimusta sekä virkanimikettä. Palkkaus määrittyy teknisen sopimuksen mukaan palkkaryhmän III (50101011) mukaan.

Henkilöstöpalveluilla ei ole asiaan huomauttamista. Viran nimikkeen ja kelpoisuuden muutos tukee palveluorganisatiossa tapahtuvaa tehtävien muutosprosessia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että liikennesuunnittelijan virka muutetaan yhdyskuntatekniikan valvojan viraksi (vakanssi 2075) ja viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva ammattikorkeakoulun insinöörin- tai teknikon tutkinto tai aikaisempi insinöörin- tai rakennusmestarin tutkinto. Palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen palkkaryhmän III (50101011) mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut, henkilöstöpalvelut