Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Juvan liittyminen Mikkelin seudun toimintaan

MliDno-2017-2116

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska on ollut kutsuttua Mikkelin seudun seutuvaliokunnan kokouksiin vuoden 2017 alusta alkaen. Taustalla on mm. tiivistynyt yhteistyö Essoten valmistelussa sekä toiminnan käynnistyttyä. Vuoden kuluessa seutuvaliokunnassa on käyty keskustelua yhteistyön tiivistämisestä myös muilla luontevilla osa-alueilla. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että Juvan kunta kutsuttaisiin Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi voimassa olevan kehityshankerahaston säännön mukaisesti.

Juvan kunta on ollut Mikkelin seudun yhteistyössä virallisesti jäsenenä viimeksi vuosina 2011-2012, kun seudullista sosiaali- ja terveystoimea valmisteltiin. Tuolloin Juva ei kuitenkaan ollut mukana Mikkelin seudun kehityshankerahastossa vaan huolehti hankerahoitusosuudet tarvittaessa hankekohtaisesti kunnan omasta budjetista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Seutuvaliokunta esittää Juvan kunnalle, että Juvan kunta liittyy vuoden 2018 alusta Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Juvan kunnanhallitus on kokouksessaan 30.10.2017 § 223 päättänyt, että Juvan kunta suhtautuu myönteisesti Mikkelin seudun seutuvaliokunnan esitykseen Juvan kunnan liittymisestä virallisesti Mikkelin seudun seutuyhteistyöhön 1.1.2018 alkaen. Kunta esittää seutuvaliokunnalle, että se käynnistää asian vaatimat valmistelut, jotta yhteistyössä mukana oleva kunnat voivat tehdä tarvittavat päätökset.

Asian valmistelu koskee Mikkelin seudun yhteistoiminatsopimuksen sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön päivittämisen. Sopimusten päivitysten lähtökohtana on, että Juva lisätään sopimuskuntien joukkoon, mutta muuten yhteistoiminnan ehdot säilyvät entisinä (ml. maksuosuudet Mikkelin seudun kehityshankerahastoon).

Päätösehdotus

Esittelijä

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Seutuvaliokunta päättää käynnistää seudun yhteistoimintasopimuksen sekä seudun kehityshankerahaston säännön päivitystyön Juvan kunnanhallituksen 30.10.2017 tekemä päätös huomioiden. Lisäksi seutuvaliokunta esittää  seutufoorumille päivitetyn Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännön hyväksymistä sekä asian lähettämistä hyväksyttäväksi sopimusten piirissä oleviin kuntiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päivitetyt luonnokset Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksesta sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännöstä ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Seutuvaliokunta esittää  seutufoorumille päivitetyn Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännön hyväksymistä sekä asian lähettämistä hyväksyttäväksi sopimusten piirissä oleviin kuntiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteinä olevat päivitetyt Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen