Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Irtisanoutuminen henkilöstöjohtajan virasta, Heli Huopainen

MliDno-2017-2533

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöjohtaja Heli Huopainen on 28.11.2017 päivätyllä kirjeellän irtisanoutunut Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 14.1.2018.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron henkilöstöjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää henkilöstöjohtaja Heli Huopaiselle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin päättyy 14.1.2018.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 18.12.2017 lukien siten, että hakuaika päättyy 19.1.2018 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää henkilöstöjohtaja Heli Huopaiselle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin päättyy 14.1.2018.

Esittelijä muutti esitystään siten, että henkilöstöjohtajan viran aukijulistamisasia asia jätetään pöydälle ja siirretään päätettäväksi 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokoukseen. Puheenjohtajan tiedusteli voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.