Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 455 Vuoden 2017 ePassin saldo

MliDno-2016-2551

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2012 otettiin käyttöön kaupunginjohtajan päätöksellä § 11/2012 matkapuhelimessa toimiva Sportti- ja KulttuuriPassi. ePassi-maksujärjestelmä on tarkoitettu työntekijän omaehtoisen liikunnan ja kulttuurin tukemiseen. Tuki on verovapaa henkilöstöetuus, jota voi hyödyntää kaikissa verottajan hyväksymissä liikunta- ja kulttuurimaksuissa. Etu koskee kaikkia vakituisessa sekä yli 3 kk kestävissä palvelussuhteissa olevia. Etu ei ole voimassa äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaan, palkattoman työloman, opintovapaan sekä asepalveluksen aikana. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

Kaupungin tuki vuonna 2012 oli 50 euroa /hlö. Kaupunginjohtajan päätökseen perustuen tukea harkittiin nostettavaksi kahtena seuraavana vuotena 25 eurolla/hlö/vuosi, mikäli vuoden 2012 kokemukset olivat positiivisia.

Vuonna 2013 tuen määrä oli enintään 75 euroa/hlö, joka perustui talousarviossa 2013 hyväksyttyyn summaan. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 varattiin talousarviossa virkistys-toimintaan budjetoidun mukaisesti 100 euroa/hlö. Vuodelle 2017 tuen määräksi esitetään edelleen enintään 100 euroa/hlö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 etuuden määräksi enintään 100 euroa/hlö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ja Vesa Himanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Imoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalveluille, joka tiedottaa asiasta henkilöstölle

Käsitellyt asiat