Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 467 Valtuustoaloite aluejohtokuntien toiminnan kehittämiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2016-305

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Heikki Nykänen ym. esittivät 25.1.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Aluejohtokunnat on perustettu Mikkelin kaupungin alueelle kuntaliitosten myötä.

Aluejohtokunnat on vakiinnuttaneet toimintansa ja ne on koettu hyvin tarpeelliseksi.

Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistamistyön yhtenä osana, on huolehdittava aluejohtokuntien kehittämistyö.

Kehittämistyössä on alujohtokuntien ohjeet, toimintasäännöt ja rahoitus yhtenäistettävä. Aluejohtokunnan nimen muuttamista on myös pohdittava.

Mikkelin vahvuus on vetovoimainen kaupunkikeskusta ja vireät maaseutupitäjät.

Mikkeli 25.1.2016

Heikki Nykänen
Petri Pekonen
Pekka Pöyry
Marja Kauppi
Tero Puikkonen
Jaakko Väänänen
Pekka Moilanen
Keijo Siitari
Outi Kauria
Kirsi Olkkonen
Seija Kuikka
Katriina Noponen
Jaana Strandman
Pirjo Siiskonen
Matti Piispa
Päivi Ylönen
Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernipalveluiden / hallintopalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2016.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että aloitteeseen vastataan samassa yhteydessä, kun päätetään uudesta hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.

Merkitään, että Raine Lehkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja varajäsen Markku Turkia saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 14.11.2016 § 135 uuden poliittis-hallinnolisen rakenteen 1.6.2017 alkaen. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin alueelle perustetaan aluejohtokunnat Ristiinan, Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren, pääosin pitäjien alueille sekä Mikkelin pitäjän aluejohtokunta korvaamaan lakkautettavan kylien neuvottelukunnan toiminnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen Heikki Nykäsen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat