Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 461 Valitusluvan hakeminen KKO:lta asfalttikartelliasiassa

MliDno-2016-2534

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä on ollut kaikkiaan 39 kunnan sekä valtion vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa toimineen asfalttikartellin aiheuttamiin vahinkoihin.

Käräjäoikeus arvioi kartellin olemassaoloa ja laajuutta korkeimman hallinto-oikeuden seuraamusmaksuasiassa 29.9.2009 antaman päätöksen perusteella. Käräjäoikeus katsoi, etteivät korvausvaatimukset olleet miltään osin vanhentuneet. Käräjäoikeushyväksyi kuntien vahingonkorvausvaatimukset pääosin.
Hovioikeus katsoi, että osa kantajien korvausvaatimuksista oli vanhentuneita. Hovioikeus on arvioinut vanhentumiskysymyksiä korkeimman oikeuden äskettäisen ennakkopäätöksen KKO 2016:11 perusteella. Kysymystä kilpailunrajoitusten olemassaolosta hovioikeus arvioi sille esitetyn näytön perusteella. Hovioikeus katsoi, että vuodesta 1994 paikallisesti ja ainakin vuodesta 1997 valtakunnallisesti aina maaliskuuhun 2002 saakka useat asfalttialan yritykset olivat soveltaneet kilpailunrajoituksia, jotka olivat vaikuttaneet päällystystöitä koskeneiden tarjouskilpailujen lopputulokseen ja hintatasoon ja aiheuttaneet näin tilaajille korvattavaa vahinkoa. Hovioikeus on hylännyt ne kantajien vaatimukset, jotka ovat kohdistuneet sellaisiin yrityksiin, jotka eivät ole olleet tekemisissä kilpailunrajoitusten kanssa vaan ovat
kartellin jälkeen hankkineet joidenkin kilpailunrajoituksiin osallistuneiden yritysten liiketoiminnan tai osakekannan. Osa vaatimuksista on hylätty kilpailunrajoituksia tai vahingon olemassaoloa koskevan näytön tai vahingon ja vastaajayhtiön toiminnan välisen syy-yhteyden puuttumisen vuoksi. Hovioikeus on mainituista syistä pääosassa asioita alentanut korvausvastuuta.

Mikkelin kaupungin osalta ratkaisu oli seuraavanlainen:

  • Käräjäoikeus tuomitsi Lemmikäisen maksamaan kaupungille korvausta 604.547,56 euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut 207.000 euroa korkoineen
  • Hovioikeus muutti tuomioita niin, että alensi korvaussumman 340.790,00 euroon ja käräjäoikeuden kulut 100.000 euroon korkoineen
  • Hovioikeus velvoitti Lemmikäisen maksamaan kaupungille hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluja 70.000 euroa korkoineen

Asiaa kaupungin puolesta hoitanut asianajotoimisto Krogerus Oy on kaupungin toimeksiannon mukaisesti selvittänyt perusteita muutoksenhakuluvan hakemiseen korkeimmalta oikeudelta. Asianajotoimisto suosittelee, että Mikkelin kaupunki hakisi muutosta hovioikeuden tuomioon. Muista kunnista Raasepori, Tuusula, Nurmijärvi, Vantaa, Hyvinkää, Oulu, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Espoo, Forssa, Hollola, Helsinki, Kaarina, Salo, Tampere, Haapajärvi ja Turku ovat tähän mennessä ilmoittaneet hakevansa muutosta hovioikeuden tuomioon. 10 kuntaa on puolestaan ilmoittanut tyytyvänsä hovioikeuden ratkaisuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki hakee muutosta hovioikeuden tuomioon Dnro S 14/1377.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat