Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Työterveyshuollon KELA -korvausten poistot tileistä

MliDno-2016-2531

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä työterveyshuollon Kelan korvaukset kirjattiin työterveyshuollon kustannuksista keskimäärin 52,6 %:n mukaan siirtosaamisiin.

Kelan korvaushakemus tehtiin ja kohdennettiin korvausluokkiin seuraavien kustannusten perusteella: korvausluokkaan I kohdentui 775.668,44 euroa ja korvausluokkaan II kohdentui 989.964,45 euroa eli yhteensä työterveyshuollon Kelan korvauksiin oikeuttavat kustannukset olivat 1.765.652,89 euroa.

Kelan korvauskatto per henkilö ylittyi, minkä vuoksi korvausprosentti ja saatu korvaus pienentyi arvioidusta. Kaupunki sai lopulliset työterveyshuollon Kelan korvaukset keskimäärin 47,3 %:n mukaan. Tilinpäätökseen 2015 kirjatut siirtosaamiset, lopulliset Kelan korvaukset ja kirjausero ovat seuraavat:

                Siirtosaamisiin kirjattu    Lopullinen korvaus    Kirjausero
Yhteensä  928.412,42 €                   834.634,20 €              93.778,22 €

Siirtosaamisiin kirjattu ja Kelan korvauksina saadun summan erotus 93.778,22 euroa on poistettava tileistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 93.778,22 euron siirtosaamiset poistetaan tileistä ja kirjataan kuluksi vuodelle 2016 seuraavasti:

Tili Kustannuspaikka Euroa
494000 Muut kulut 140241002          330                    
494000 140214145                                        3 990
494000 140235005  32 680
494000 140272001       630
494000 140242011         120
494000 140243002   12 080
494000 140241010         1 270
494000 140243411 15 540
494000 140244001             480
494000 140256001                                       5 060
494000 140265001       400
494000 140214161       5 650
494000 140266021      200
494000 140266031    1 930
494000 140266002      100
494000 140261002   2 028,22
494000 141012101   7 550
494000 141110021      540
494000 142011202      540
494000 142012201      540
494000 142111102    2 120
  Yhteensä 93 778,22

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, Kunnan Taitoa Oy

Käsitellyt asiat