Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Tontin 491-3-24-11 myyminen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle

MliDno-2016-2533

Kuvaus

Mikkelin Arkistotalo Oy on esittänyt Mikkelin kaupungille, että se voisi ostaa kaupungin omistaman tontin osoitteessa Tutkijantie 7 sekä kaupungin omistaman osan arkistokäytössä olevasta rakennuksesta, joka sijaitsee kyseisellä tontilla. Tällä hetkellä kiinteistö 491-3-24-11 on vuokrattuna Mikkelin Arkistotalo Oy:lle ja tontilla sijaitsevalla rakennuksella on useampia omistajia. Mikkelin kaupungin omistuksessa oleva rakennuksen 1930-luvulla valmistunut osa on vuokrattuna Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle. Rakennuksesta on teetetty kuntoarvio ja kiinteistöarvio, joiden perusteella kohdetta koskeva hinta on määritetty. Tämän hetkistä omistusjärjestelyä voi luonnehtia sekavaksi - kaupungin omistamalla tontilla sijaitsevalla rakennuksen osilla on eri omistajat. Tontin ja sillä olevan kaupungin omistaman rakennuksen osan myyminen ulkopuoliselle toimijalle ei käytännössä olisi mahdollista.

Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa ja muut kauppaehdot ovat tavanomaiset. Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kohteesta tekemä kuntoarvio on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistö 491-3-24-11 myydään rakennuksineen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle 1 200 000 euron kauppahinnalla.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen tekemään kauppakirjaan tarvittaessa muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän osalta toimi kaupunginlakimies Jukka Savolainen.


Käsitellyt asiat