Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 459 Tontin 491-13-12-30 uudelleen vuokraaminen / Hannu ja Maija Himanen

MliDno-2016-2524

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Osoitteessa Pitkäjärvenkatu 1 sijaitsee pinta-alaltaan 586 m2 suuruinen Mikkelin kaupungin omistama kioskitontti 491-13-12-30 (asemakaavassa KL-2 eli liikerakennusten tontti, jolle saa rakentaa kioskin). Tontin rakennusoikeus on 100 k-m2. Tontin maanvuokrasopimus on päättynyt, mutta tontin aiemman vuokraoikeuden haltijat / tontilla sijaitsevan rakennuksen omistajat Hannu ja Maija Himanen ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa kioskitoimintaa kyseisellä paikalla.

Tontti 491-13-12-30 voidaan vuokrata uudelleen tavanomaisin kioskitonttien vuokrauksessa sovelletuin ehdoin. Vuokrakausi olisi tällöin 1.1.2017-31.12.2031. Liiketonttien hinnoittelu on aina tapauskohtainen. Tontin uudeksi perusvuokraksi esitetään 1.500 €/vuosi päätöshetkellä voimassa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun 10/2016 =1920 sitoen. Perusvuokra on asetettu ottaen huomioon vastaavat viime vuosina tehdyt vuokrauspäätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata kioskitontin 491-13-12-30 Hannu ja Maija Himaselle. Vuosivuokra on 1.500 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1920. Vuokra-aika on 1.1.2017-31.12.2031. Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava vuokrasopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupungingeodeetti, Hannu ja Maija Himanen

Käsitellyt asiat