Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 458 Tontin 491-10-81-8 myyminen / Rakennusliike Ola Oy

MliDno-2016-2523

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Graanissa osoitteessa Graanintie 29 sijaitsee asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistava tontti  491-10-81-8. Tontille saa asemakaavan mukaan rakentaa kerrosalaltaan 1.980 k-m2 suuruisen asuinkerrostalon kerroskorkeudeltaan enintään (1/2) VI. Tontin pinta-ala on 2.993 m2. Tontti on alun alun perin ollut osa Graani Oy:n aluetta ja on tullut kaupungille Graanin maankäyttösopimuksen mukaisesti rivitalotontiksi kaavoitettuna. Sittemmin kaupunki on (vuonna 2013) muuttanut tontin asemakaavan selvästi tehokkaammaksi kerrostalon rakentamisen mahdollistavaksi. Tonttiin ei ole kohdistunut kiinnostusta YIT:n eikä muidenkaan Mikkelin alueella toimivien kerrostalorakentajien taholta.

Kaupunki on 28.10.2016 laittanut Hilmaan ilmoituksen siitä, että kyseinen tontti on ostettavissa tarjouskilpailun perusteella siten, että korkein tarjottu hinta voittaa. Tarjousten jättöaika oli 28.10.2016-18.11.2016 ja määräpäivään mennessä tuli kaksi hyväksyttävää tarjousta, joista korkeampi oli Rakennusliike Ola Oy:n tarjous (tarjottu hinta  533.000 euroa). Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti tonttikauppa on tehtävä 31.1.2017 mennessä.

Tarjouskilpailun lopputulemana on se, että tontti 491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 myydään korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Ola Oy:lle hintaan 533.000 euroa ja tonttikauppa tehdään 31.1.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myy tontin 491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 Rakennusliike Ola Oy:lle 533.000 euron kauppahinnalla. Kaupan ehdot ovat tavanomaiset ja se on tehtävä 31.1.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat