Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Talouden seuranta 10/2016 ja määrärahamuutosesitykset

MliDno-2016-827

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2016 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 104, KV 9.11.2015).

Seurannassa 31.3.2016 raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7.2016 toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10.2016 raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat tekevät mahdolliset perustellut muutosesitykset talousarviomäärärahoihin sekä tulosalueiden väliset määrärahasiirrot viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin ja tuloslaskelmaennusteen, rahoituslaskelman, lautakuntien, taseyksiköiden ja liikelaitosten toteutumisennusteen sekä investointimenojen toteutumisennusteen on liitteenä. Johdon analyysissä on raportoitu myös tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen.

Johdon analyysi

Mikkelissä on merkittäviä julkisen talouden investointeja, jotka lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja vetovoimaisuutta; mm. VT5 välillä Mikkeli- Juva, uuden vedenpuhdistamon rakentaminen, Arkistolaitoksen keskusarkisto ja Saimaa Stadiumi muodostavat yhteensä noin 200 miljoonan euron investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2020. Vuoden 2017 Asuntomessut ja Jukurien nousu SM- liigaan lisäävät kaupungin näkyvyyttä ja kiinnostavuutta matkailukohteena sekä Kalevankankaalle valmistuu merkittävä liikuntamatkailuympäristö vuonna 2018.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon integraatiossa odotetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä palvelurakenteiden uudistamista ja tuottavuuden kasvua. Muutoksessa onnistuminen nopealla aikataululla on edellytys Etelä-Savon kuntien talouden tasapainotuksessa.

Mikkelin kaupungin oman toiminnan uudistamisessa on keskeistä henkilöstön sitouttaminen palveluprosessien kehittämiseen. Henkilöstö- ja palvelukehitys -ohjelmalla vauhditetaan kaupungin palveluiden uudistamista.

Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet edetä mahdolliseen maakunnalliseen SOTE- uudistukseen nykyisellä veropohjalla, jos alueen elinvoimaisuus ja työllisyys kehittyvät odotusten mukaisesti sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja kaupunki onnistuvat palveluprosessien uudistamisessa.

Määrärahaesitykset

Valtionosuudet

Valtionosuudet ylittävät talousarvion noin 6,1 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvuun vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksia koskeva ikärakenteeseen liittyvien laskennallisten kustannusten kasvu (+6,1 milj. euroa). Esitetään valtionosuuksiin lisäystä 6,1 milj. euroa.

Käyttötalous

Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 446.000 euroa ja lisämäärärahaa menoihin 2.689.200 euroa. Lisäksi esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin palkkamääräraha sivistystoimesta konsernipalveluihin.

Maaseutu- ja tielautakunta

Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin 0,45 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen väheneminen johtuu lomitustilojen vähenemisestä ja tiukentuneesta lomituspalvelulaista. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Esitetään kustannuspaikalle 140266031 Lomitustoimi ja tilille 308700 Lomituspalvelukorvaukset valtiolta tulojen alitusta 446.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

 1. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan avustukset ovat heinäkuun seurannan yhteydessä myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen ylittymässä 0,1 milj. euroa. Esitetään kustannuspaikalle 140233181 Mikkelin henkilökohtaiset avustajat toimintamenoihin lisämäärärahaa 120.000 euroa.
 2. Erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 1,0 milj. euroa heinäkuun seurannan yhteydessä myönnetyistä lisämäärärahoista huolimatta. Esitetään erikoissairaanhoidon ostopalveluihin kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito 500.000 euroa ja kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 500.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin.

Muut määrärahojen ylitykset katetaan tulosalueilla syntyvillä säästöillä sekä tulojen kasvulla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on muiden menojen osalta pl. erikoissairaanhoito nettositova yksikkö.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

 1. Talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta, opetusryhmien pienentämiseen saatua avustusta on leikattu ja varhaiskasvatukseen on palkattu lapsimäärän kasvusta johtuen lisää henkilöstöä lapsimäärän kasvusta ja erityistarpeista johtuen. Lukiokoulutuksen henkilöstömenojen arvioidaan lokakuun seurannan perusteella ylittyvän 220.000 euroa, josta 194.000 euroa saadaan katettu lukiokoulutuksen muilla toimintakulujen alituksilla. Perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 0,75 milj. euroa, josta 650.000 euroa saadaan katettu perusopetuksen muilla toimintakulujen alituksilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa. Esitetään lukiokoulutuksen kustannuspaikalle 140242010 Yhteiset/ lukiot 26.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin ja perusopetuksen kustannuspaikalle 140243411 Yhteiset/ peruskoulut 100.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin. Lisäksi esitetään varhaiskasvatuksen toimintamenoihin yhteensä 1.400.000 euroa lisämäärärahaa seuraavasti:
 • kustannuspaikalle 140243142 Kilikellon päiväkoti 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243143 Ristiinan päiväkoti 92.505 euroa
 • kustannuspaikalle 140243046 Emolan päiväkoti 55.503 euroa
 • kustannuspaikalle 140243075 Otavan päiväkoti 92.505 euroa
 • kustannuspaikalle 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243120 Naisvuoren päiväkoti 123.289 euroa
 • kustannuspaikalle 140243155 Omppu ryhmis 7.420 euroa
 • kustannuspaikalle 140243165 Varaviikari ryhmis 1.233 euroa
 • kustannuspaikalle 140243186 Erityispäivähoito 7.740 euroa
 • kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkoti 49.336 euroa
 • kustannuspaikalle 140243020 Norpanhovin päiväkoti 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243025 Lähemäen lastentalo 135.674 euroa
 • kustannuspaikalle 140243026 Lähemäen lastentalon esiop. 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243057 Peitsarin päiväkodin esiop. 148.008 euroa
 • kustannuspaikalle 140243126 Naisvuoren päiväkodin filiaali 23.434 euroa
 • kustannuspaikalle 140243127 Naisvuoren päiväkodin filiaalin esiopetus 38.112 euroa
 • kustannuspaikalle 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243010 Suksimäen päiväkoti 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkodin esiop. 49.336 euroa
 • kustannuspaikalle 140243031 Tikanpellon päiväkodin esiop. 6.167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243041 Launialan päiväkoti 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243051 Kaarisillan päiväkoti 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle140243056 Peitsarin päiväkoti 43.169 euroa
 • kustannuspaikalle 140243061 Sannan päiväkoti 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243080 Rantakylän päiväkoti 55.432 euroa
 • kustannuspaikalle 140243081 Rantakylän päiväkodin esiop. 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle140243093 Silvastin päiväkoti 6.167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243097 Oravanpesän päiväkoti 6.167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243115 Kalevankankaan päiväkoti 147.708 euroa
 • kustannuspaikalle 140243121 Naisvuoren päiväkodin esiop. 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243144 Nuppulan päiväkoti 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243145 Saksalan päiväkoti 74.004 euroa
 • kustannuspaikalle 140243146 Vilttihatun päiväkoti 15.047 euroa

2. Esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin jäljelle jäänyt palkkamääräraha sivukuluineen lautakunnan johtamisen tukipalveluista kustannuspaikalta 140241002 konsernipalveluihin viestinnän kustannuspaikalle 140214025 seuraavasti:

 • Vakinaiset kk-palkat, tili 400500 / 19.928,89 euroa
 • Kuel-maksut, tili 410000 / 3.407,84 euroa
 • Sotu-maksut, tili 415000 / 442,49 euroa
 • Tyött.vak.maksut, 416000 / 767,26 euroa
 • Tapaturmavak.maksut, tili 417000  / 43,84 euroa
 • Ryhmähenkivak.maksut, tili 418000 / 9,96 euroa

Ympäristölautakunta

 1. Ympäristölautakunta arvioi henkilöstömenojen ylittyvän 50.000 euroa. Eläinlääkäreille on maksettu vuoden 2015 alusta lähtien osittain liian pieniä palkkoja. Palkat oikaistaan joulukuun 2016 kirjanpitoon. Esitetään kustannuspaikalle 140272002 Eläinlääkintähuolto 50.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin.
 2. Ympäristölautakunta osallistuu jätevesineuvontaa koskevan OMAVESI- hankkeen toteuttamiseen lautakunnan 28.9.2016 kokouksen § 80 mukaisesti. Esitetään kustannuspaikalle 140273001 Ympäristönsuojelu 13.120 euroa lisämäärärahaa jätevesineuvojan palkka- ja muihin kustannuksiin 3 kuukaudeksi.

Investointiosa

Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään 872.500 euroa. Tulojen lisäyksiä esitetään 500.000 euroa ja tulojen vähennyksiä 162.000 euroa.

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

 1. Hankkeelle 146300002000/Kadut jakamaton siirretään 100.000 euroa hankkeelta 14630000300/Kadut jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus). Tällä rakennetaan Nikarantie loppuun.
 2. Hankkeelle 146300003005/Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston) ja Pursialankadun kehittäminen siirretään 90.000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton
 3. Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus siirretään 147.000 euroa hankkeilta 14630000014/Karikon liittymä 75.000 euroa ja hankkeelta 146300006002/Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus 72.000 euroa
 4. Hankkeelle 146300002308/Ristiinan maankaatopaikka siirretään 100.000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton. Ristiinassa ei ole ollut luvallista maanläjitysaluetta ylijäämämassoille.Runsaan rakentamisen myötä alueelle tuli tarve jo vuodelle 2016. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna 2016.
 5. Hankkeelle 148700007002/Yhteiskoulurakennuksen muutos Päämajakoulun tarpeisiin siirretään 80.000 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
 6. Hankkeelle 148700007005/Ristiinan koulukeskus siirretään 18.500 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
 7. Hankkeelle 148700007006/Anttolan koulun teknisen käsityötilan rakentaminen siirretään 140.000 euroa hankkeelta 148700009008/Virastotalon tilatehokkuus 100.000 euroa ja tulosyksiköltä 141192206/Yleiset suunnittelumäärärahat 40.000 euroa. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna 2016. Koulun teknisen käsityön opetuksen mahdollistamiseksi on korjattu ulkoseinien riskirakenteet koulun kesäloman aikana.
 8. Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle 148700007010/Silvastin päiväkoti siirretään 7.000 euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
 9. Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu siirretään 40.000 euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
 10. Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle 148700006001/Kyyhkylä siirretään 15.000 euroa hankkeelta 148700009009/Teatterikahvion keittiön korjaustyöt
 11. Hankkeelle 148700009001/Otavan opiston asuntolan korjaus siirretään 135.000 euroa hankkeelta 148700007001/ Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus. Asuntolan korjaus on edennyt aikataulua nopeammin

Tulot (lisäys)

Investointihankkeiden tulojen lisäykset esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

 1. Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus, tulolisäys 45.000 euroa.
 2. Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulolisäys 400.000 euroa.
 3. Hankkeelle 146300007002/Lentoasema saatu investointiavustusta 255.000 euroa, josta vuodelle 2016 kirjataan 50.000 euroa ja loppu 205.000 euroa ennakkotuloksi vuodelle 2017.
 4. Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys 5.000 euroa.

Tulot (vähennys)

Investointihankkeiden tulojen vähennykset esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

 1. Hankkeelle 148700010003/Naisvuoren uimahalli on saatu avustus yhteensä 800.000 euroa. Vuodelle 2016 saatu avustus 240.000 euroa (TA2016 oli 360.000 euroa). Tulojen alitus 120.000 euroa. Vuodelle 2017 kirjataan tuloennakkona 560.000 euroa.
 2. Hankkeelle 148700008001/Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen korjaus esitetään tulojen alitus 42.000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2016 tilanteesta. Edelleen kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valtionosuuksien lisäyksen, käyttötalouden tulojen alituksen, käyttötalouden lisämäärärahat toimintamenoihin ja käyttötalouden määrärahan siirron sekä investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset (hankkeiden väliset määrärahasiirrot), tulojen lisäykset  ja tulojen alitukset seuraavasti:

Valtionosuuksien lisäys

 • kustannuspaikalle 140282101 Yleiset valtionosuudet valtionosuuksien lisäys 6.100.000 euroa.

Käyttötalouden tulojen alitus

 • kustannuspaikalle 140266031 Lomitustoimi käyttötalouden tulojen alitus 446.000 euroa.

Lisämäärärahat käyttötalouteen

 • kustannuspaikalle 140233181 Mikkelin henkilökohtaiset avustajat lisämääräraha toimintamenoihin 120.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito lisämääräraha toimintamenoihin 500.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrinen erikoissairaanhoito lisämääräraha toimintamenoihin 500.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140242010 Yhteiset/ lukiot lisämääräraha toimintamenoihin 26.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140243411 Yhteiset/ peruskoulut lisämääräraha toimintamenoihin 100.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140243142 Kilikellon päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243143 Ristiinan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 92.505 euroa
 • kustannuspaikalle 140243046 Emolan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 55.503 euroa
 • kustannuspaikalle 140243075 Otavan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 92.505 euroa
 • kustannuspaikalle 140243085 Valkosenmäen päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243120 Naisvuoren päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 123.289 euroa
 • kustannuspaikalle 140243155 Omppu ryhmis lisämääräraha toimintamenoihin 7.420 euroa
 • kustannuspaikalle 140243165 Varaviikari ryhmis lisämääräraha toimintamenoihin 1.233 euroa
 • kustannuspaikalle 140243186 Erityispäivähoito lisämääräraha toimintamenoihin 7.740 euroa
 • kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 49.336 euroa
 • kustannuspaikalle 140243020 Norpanhovin päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243025 Lähemäen lastentalo lisämääräraha toimintamenoihin 135.674 euroa
 • kustannuspaikalle 140243026 Lähemäen lastentalon esiop. lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243057 Peitsarin päiväkodin esiop.lisämääräraha toimintamenoihin 148.008 euroa
 • kustannuspaikalle 140243126 Naisvuoren päiväkodin filiaali lisämääräraha toimintamenoihin 23.434 euroa
 • kustannuspaikalle 140243127 Naisvuoren päiväkodin filiaalin esiopetus lisämääräraha toimintamenoihin 38.112 euroa
 • kustannuspaikalle 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243010 Suksimäen päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkodin esiop. lisämääräraha toimintamenoihin 49.336 euroa
 • kustannuspaikalle 140243031 Tikanpellon päiväkodin esiop. lisämääräraha toimintamenoihin 6.167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243041 Launialan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243051 Kaarisillan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle140243056 Peitsarin päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 43.169 euroa
 • kustannuspaikalle 140243061 Sannan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243080 Rantakylän päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 55.432 euroa
 • kustannuspaikalle 140243081 Rantakylän päiväkodin esiop. lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle140243093 Silvastin päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 6.167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243097 Oravanpesän päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 6.167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243115 Kalevankankaan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 147.708 euroa
 • kustannuspaikalle 140243121 Naisvuoren päiväkodin esiop. lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243144 Nuppulan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243145 Saksalan päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 74.004 euroa
 • kustannuspaikalle 140243146 Vilttihatun päiväkoti lisämääräraha toimintamenoihin 15.047 euroa
 • kustannuspaikalle 140272002 Eläinlääkintähuolto lisämääräraha toimintamenoihin 50.000 euroa
 • kustannuspaikalle 140273001 Ympäristönsuojelu lisämääräraha toimintamenoihin 13.120 euroa

Käyttötalouden määrärahan siirto

 • kustannuspaikalta 140241002 Johtamisen tukipalvelut siirretään kustannuspaikalle 140214025 Viestintä 24.600 euroa

Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot

 • Hankkeelle 146300002000/Kadut jakamaton siirretään 100.000 euroa hankkeelta 14630000300/Kadut jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus)
 • Hankkeelle 146300003005/Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston) ja Pursialankadun kehittäminen siirretään 90.000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton
 • Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus siirretään 147.000 euroa hankkeilta 14630000014/Karikon liittymä 75.000 euroa ja hankkeelta 146300006002/Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus 72.000 euroa
 • Hankkeelle 146300002308/Ristiinan maankaatopaikka siirretään 100.000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton
 • Hankkeelle 148700007002/Yhteiskoulurakennuksen muutos Päämajakoulun tarpeisiin siirretään 80.000 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
 • Hankkeelle 148700007005/Ristiinan koulukeskus siirretään 18.500 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
 • Hankkeelle 148700007006/Anttolan koulun teknisen käsityötilan rakentaminen siirretään hankkeelta 148700009008/Virastotalon tilatehokkuus 100.000 euroa ja tulosyksiköltä 141192206/Yleiset suunnittelumäärärahat 40.000 euroa.
 • Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle 148700007010/Silvastin päiväkoti siirretään 7.000 euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
 • Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu siirretään 40.000 euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
 • Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle 148700006001/Kyyhkylä siirretään 15.000 euroa hankkeelta 148700009009/Teatterikahvion keittiön korjaustyöt
 • Hankkeelle 148700009001/Otavan opiston asuntolan korjaus siirretään 135.000 euroa hankkeelta 148700007001/ Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus

Investointihankkeiden tulojen lisäykset

 • Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus tulojen lisäys 45.000 euroa.
 • Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti tulojen lisäys 400.000 euroa
 • Hankkeelle 146300007002/Lentoasema tulojen lisäys 50.000 euroa
 • Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys 5.000 euroa

Investointihankkeiden tulojen alitukset

 • Hankkeelle 148700010003/Naisvuoren uimahalli tulojen alitus 120.000 euroa
 • Hankkeelle 148700008001/Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen korjaus tulojen alitus 42.000 euroa

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:

 • pykäläteksti kappaleen ”Määrärahaesitykset” kohta ”Käyttötalous” täydennetään seuraavaksi: Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 446.000 euroa ja lisämäärärahaa menoihin 2.689.200 euroa. Lisäksi esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin palkkamääräraha sivistystoimesta konsernipalveluihin ja hyvinvointikoordinaattoria koskeva määräraha sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakuntaa koskevaan tekstiin lisätään kohta 3 seuraavasti:

 • 3. Terveydenhoitajan toimi on muutettu hyvinvointikoordinaattorin toimeksi ja siirretty sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluihin 1.2. alkaen. Esitetään siirrettäväksi sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan kustannuspaikalta 140235002 Hallinto ja talouststo konsernipalveluiden kustannuspaikalle 140214094 Aluekehittäminen 25.700 euroa palkka- ja muita tehtävänhoitoon liittyviä kustannuksia.

”Käyttötalouden määrärahan siirto” kohtaan seuraava lisäys: 

 • kustannuspaikalta 140235002 Hallinto ja taloustoimisto siirretään kustannuspaikalle 140214094 Aluekehittäminen 25.700 euroa.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat