Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 450 Pankkitilien ja niihin liitettyjen palveluiden siirto Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle

MliDno-2016-2456

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen siirtyy Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi  (seutusote) on käyttänyt  ns. välitilitysasiakkaiden etuuksien sekä lastensuojelun asiakkaiden etuuksien käsittelyssä Danske Bank Oyj:n tiliä FI25 8000 1000 6671 55. Ko. tiliä on käytetty kaikkien muiden kuntien paitsi Juvan sosiaalitoimen asiakkuuksien hoidossa. Tilillä ei ole ollut muuta käyttöä. Koska kaupungilla ei ole ko. pankkitilille käyttöä 31.12.2016 jälkeen ja pankkitili on yleisesti yhteistyökumppaneiden tiedossa (mm. Kela, valtio, muut kunnat), on tili siihen liitettyine palveluineen tarkoituksenmukaista siirtää Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on hallinnoinut lastensuojelun ns. itsenäistymisvaroja koskeva pankkitilejä. Lastensuojelun asiakkaiden varojen hoitaminen perustuu lainsäädännön antamiin valtuuksiin. Pankkitilit on avattu kullekin lapselle Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen nimissä. Hallinnoitavat tilit, joita on tällä hetkellä 114 kpl, ovat Suur-Savon Osuuspankissa. Lastensuojelun siirtyessä Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi on liitteen mukaiset tilit niihin liitettyine palveluineen siirrettävä kuntayhtymälle. Lista itsenäistymisvaroja koskevista pankkitileistä on kokouksessa nähtävillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää siirtää Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimat seuraavat tilit palveluineen Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien:

  • FI25 8000 1000 6671 55 (Danske Bank Oyj)
  • lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevat tilit liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat