Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 451 Korkotukilainahakemus, Mikkelin Asumisoikeus Oy

MliDno-2016-2527

Valmistelija

  • Mirja Kauppinen, asuntotoimenpäällikkö, Mirja.Kauppinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Asumisoikeus Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta korkotukilainaa asumisoikeusasuntojen rakentamiseen osoitteessa Olkkolankatu 1. Kohteeseen on suunniteltu kaksikymmentäseitsemän (27)  asuntoa;  kooltaan 1 h+tk 35 m2 – 3 h+k+s  71 m2.

Mikkelin Asumisoikeus Oy:llä on 213 kpl asumisoikeusasuntoja, jotka on rakennettu vv. 1991 – 2001. Uudelle keskustan alueelle rakennettavalle asumisoikeuskohteelle on ollut kysyntää ja viime aikoina asumisoikeusasuntojen kysyntä on vilkastunut.  Joidenkin isompien perheasuntojen (4 h+k+s) kysyntä on ollut vähäistä. Vapaana 1.12.2016 on yhteensä 8 eri kokoista asuntoa. Asumisoikeusasuntojen käyttöaste on ollut hyvä, joskin isojen asuntojen markkinointiin on panostettava.

Ennen korkotukilainan hyväksymistä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy korkotuettavan hankkeen suunnitelmat ja kustannukset sekä hankesuunnitelman, jossa perustellaan kohteen taloudellisuus ja toiminta.

Kohteen asiakirjat ja rakennuspiirustukset ovat tarkempaa tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Asumisen rahoitus-  ja kehittämiskeskus ARA:lle, että se myöntää Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle korkotukilainan yhtiön esityksen mukaan kohteen Olkkolankatu 1 rakentamiseen.  Perusteluna voidaan todeta, että asumisoikeusasunnot mahdollistavat monipuolisen asuntotarjonnan vuokra- ja omistusasumisen rinnalla. Esteettömänä kohde soveltuu kaikenikäisille

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Mikkelin Asumisoikeus Oy.

Käsitellyt asiat