Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväälle 2017

MliDno-2016-2482

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista on kaupunginkansliassa laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1.2017 - 30.6.2017.

Aikatauluehdotus on seuraava:

Kv
klo 18.00
Lisätietoja Kh
klo 15.00
Lisätietoja
    3.1.2017 Suunnittelukokous, klo 13.00
    16.1.2017  
23.1.2017 Lisäksi valtuustoinfo asunto-
messuista
klo 16.00 - 17.30
   
    30.1.2017 Suunnittelukokous
    6.2.2017  
    13.2.2017  
20.2.2017      
    6. - 7.3.2017 Kh:n seminaari
    13.3.2017  
20.3.2017      
27.3.2017 Valtuustosemi-
naari
27.3.2017 Suunnittelukokous (varapäivä)
    3.4.2017 Tilinpäätös
    10.4.2017  
    18.4.2017  
24.4.2017 Iltakoulu talousarvio-
raamista sekä
tarvittaessa valtuuston
kokous
   
    8.5.2017 Suunnittelukokous
    15.5.2017  
22.5.2017      
    29.5.2017  
    5.6.2017  
12.6.2017 Tilinpäätös    
    19.6.2017  

 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat klo 15.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 18.00.

Kuntalain 54 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kokousaikataulun ja päättää kaupunginhallituksen kokousten alkamisajasta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:
 - ma 23.1.2017
 - ma 20.2.2017
 - ma 20.3.2017
 - ma 24.4.2017, tarvittaessa
 - ma 22.5.2017
 - ma 12.6.2017 (uusi valtuusto)

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 54 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 18.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
 - seminaari maanantaina 27.3.2017 
 - iltakoulu talousarvioraamista maanantaina 24.4.2017 

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat