Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Launialan Riistakadun asukkaiden vetoomus kaupunginhallitukselle ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vastaus ko. vetomukseen.
  • Mikkelin kaupungin edustajat Rulalia-instituutin johtokunnassa. Mikkelin kaupungin varajäsen vaihtuu 31.3.2018 alkaen.
  • Kuntaliiton yleiskirje: Valtio maksaa maantien- ja radanpidosta -kuntien sopiminen edelleen vapaaehtoista maantie- ja ratalain muutoksista huolimatta.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 1.12.2016 POSELY/1414/2016 koskien Taksilupien enimmäismäärien vahvistamista Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
    - pöytäkirja 1.12.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Käsitellyt asiat