Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Henkilöstöaterioiden hinnat v. 2017

MliDno-2016-2546

Kuvaus

Henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esitys on seuraava:

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom. todetaan: ”Työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, koulu-aterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.”

Verohallitus vahvistaa vuosittain ennakonpidätyksessä noudatettavat luontoisetujen raha-arvot. Vuodelle 2017 verohallitus on vahvistanut ravintoedun arvoksi 6,40 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannus-ten määrä on vähintään 6,40 euroa ja enintään 10,30 euroa.

Jos välittömien kustannusten määrä alittaa 6,40 euroa tai ylittää 10,30 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten määrää. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,80 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,84 euroa ateriaa kohden.

Henkilökunnan ateriahintoja on viimeksi tarkistettu 1.1.2016 alkaen.
Esitys aterioiden hinnoiksi on 1.1.2017 alkaen seuraava:

Varsinainen ateria 6,40 euroa (nykyisin 6,30 €); hinta sisältää alv:n

  • valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, ravintola Kivijalka, Otavan Opisto, Anttolan keskuskeittiö ja Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano.
  • ruokailupaikkoina ovat mm.: kaupungintalon Lounashuone, keskuskeittiö Isopadan yhteydessä toimiva henkilöstöravintola Pikkupata, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano sekä ravintola Kivijalka.

Laitosateria, ns. kevyt ateria, kouluateria tai siihen rinnastettava lasten ateria 4,80 euroa (nykyisin 4,75 €); hinta sisältää alv:n

  • valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, ravintola Kivijalka, Otavan Opisto, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano, päiväkodit, koulut ja Otavan Opisto.

Salaattiateria, 4,20 euroa (nykyisin 4,10 €); hinta sisältää alv:n. Sisältää henkilöstöravintoloissa tarjolla olevan salaattipöydän, tarjolla olevan energialisäkkeen, leivän, pöytärasvan, ruokajuoman ja kahvin.

  • toimittaa Isopata ja Lounashuone

Vierasateria 8,40 euroa (nykyisin 8,30 €); hinta sisältää alv:n.

Koskee kaikissa Mikkelin kaupungin ruokapalvelun toimipisteissä vierailevia, ei kaupungin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.

Aamupala Otavan opiston, Anttolan palvelukeskuksen ja Haukivuoren palvelukeskus Kotikartanon henkilökunnalle 3,70 euroa (nykyisin 3,70 €); hinta sisältää alv:n.

Aamupuuro Anttolan palvelukeskuksen ja Haukivuoren palvelukeskus Kotikartanon henkilökunnalle 1,90 euroa (nykyisin 1,90 €); hinta sisältää alv:n.

Päivähoidon henkilöstön aamupala 3,70 euroa ja välipala 1,70 euroa; hinta sisältää alv:n.

Aamukahvi ja päiväkahvi

pieni kahvi 1,20 euroa (nykyisin 1,20 €); hinta sisältää alv:n
iso kahvi 1,40 euroa (nykyisin 1,40 €); hinta sisältää alv:n

Kahvileivät hinnoitellaan erikseen.

Rantakylässä ravintola Kivijalassa ruokailevien varsinaisesta ja kevyt ateriasta ravintola veloittaa 2,50 euroa korkeamman hinnan. Erotuksen maksaa henkilöstöpalvelut.

Kokoustarjoilun hinnoittelu toteutetaan valikoimahinnoitteluna ai-heuttamisperiaatteen mukaiseksi. Tällöin hinnoittelussa voidaan huomioida paremmin vuoden aikana tapahtuvat raaka-aineiden hintamuutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esityksen kaupungin ateroiden hinnoiksi 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalveluille, joka tiedottaa asiasta Jarkko Valtoselle Ravintola Kivijalkaan

Käsitellyt asiat