Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 468 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous 15.12.2016 (lisäpykälä)

MliDno-2016-26

Kuvaus

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 15.12.2016 klo 9.00, Mikkelin ammattikorkeakoulun Mikpoli-salissa, Kasarmin kampus, Patteristonkatu 2.

Varsinaisen jäsen Seija Kuikka ja hänen varsinainen varajäsen Kirsi Olkkonen ovat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää edustajan Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi kokoukseen Pekka Pöyryn.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Käsitellyt asiat