Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 447 Eron myöntäminen Marja Hämäläiselle ja Markku Siitarille Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksesta ja uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen heidän tilalleen

MliDno-2016-2474

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Marja Hämäläinen 23.9.2016 jättänyt eropyynnön koskien hänen kaikkia luottamustoimiaan Mikkelin kaupungilla.  

Markku Siitari on 10.8.2016 jättänyt eropyynnön koskien hänen kaikkia luottamustoimiaan Mikkelin kaupungilla.

Kuntayhtymän perussopimuksen 10 § mukaisesti edustajat maakuntavaltuustoon eli edustajainkokoukseen valitaan jäsenkunnissa. Jäsenkuntien edustajan ja varaedustajan edustajainkokouksessa tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Asukasluvun perusteella laskettu edustajamäärä Mikkelin kaupungilla on 22.

Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen jäsenet ja varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet:
1. Markku Kakriainen, toimitusjohtaja
2. Matti Piispa, maaseutuyrittäjä
3. Outi Kauria, mökkiyrittäjä
4. Seija Korhonen, erikoislääkäri
5. Päivi Ylönen, oppisopimuskoordinaattori
6. Arto  Seppälä, ylitarkastaja
7. Kalle Nieminen, terveystarkastaja
8. Osmo Ukkonen, apulaisrehtori, eläkeläinen
9. Markku Turkia, psykologi
10. Satu Taavitsainen, sosionomi, toiminnanjohtaja
11. Marianne Huoponen, sosionomi, erityisopettaja
12. Lenita Toivakka, kansanedustaja
13. Armi Salo-Oksa, yrittäjä
14. Elina Hölttä, yhteiskuntatieteen kandidaatti
15. Hannu Toivonen, eversti evp.
16. Olli Nepponen, prikaatikenraali evp.
17. Jukka Pöyry, LVI-teknikko
18. Harri Kivinen, yrittäjä
19. Marja Hämäläinen, yrittäjä
20. Veli Liikanen, nuorisotutkija
21. Rauni Berdt, terveyskeskuslääkäri
22. Liisa Ahonen, lähihoitaja

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jaakko Väänänen, maaseutuyrittäjä
2. Pekka Pöyry, opettaja, yrittäjä
3. Marja Kauppi, fysioterapeutti
4. Jaana Strandman, luokanopettaja, rehtori
5. Taina Harmoinen, viestintäalan yrittäjä
6. Raine Lehkonen, lehtori
7. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
8. Hannu Tullinen, pääluottamusmies
9. Pauliina Viitamies, kansanedustaja
10. Jaana Vartiainen, lastentarhanopettaja
11. Marita Hokkanen, opettaja, apulaisjohtaja
12. Satu Pulkkinen, tuoteasiantuntija, TtM
13. Eero Aho, ylipalomies-sairaankuljettaja
14. Jyrki Koivikko, kappalainen
15. Mauri Miettinen, metsänhoitaja, maaherra emeritus
16. Juha Vuori, vanhempi konstaapeli
17. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
18. Jari Roivas, varastomies
19. Markku Siitari, yrittäjä, toimitusjohtaja
20. Minna Pöntinen, tradenomi
21. Mikko Siitonen, lehtori
22. Erkki Rantalainen, diplomi-insinööri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokoukseen Marja Hämäläisen ja Markku Siitarin tilalle uudeksi edustajaksi Anne Korholan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Tissarin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat