Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Risto Rouhiaisen ero Energiatyöryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2020-952

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Risto Rouhiainen on ilmoittanut olevansa esteellinen toimimaan jatkossa työryhmän jäsenenä hänellä olevien toimeksiantosuhteiden (Osuuspankki-ryhmään kuuluvan yksikön kanssa) vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus myöntää eron Risto Rouhiaiselle ja nimeää uuden jäsenen hänen tilalleen. 

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Risto Rouhiaiselle eron energiatyöryhmän jäsenyydestä ja valitsi uudeksi jäseneksi työryhmään Markku Kakriaisen.

Merkitään,​ että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Tiedoksi

Risto Rouhiainen, nimetty jäsen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.