Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Pöntinen ja Jarno Strengell. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 14.10.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.