Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä

MliDno-2020-742

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen.

Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä voimme olla turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvää vedenlaatua jatkossakin.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019, että vesiliikelaitos voi käynnistää yhteistyömallin (operointipalveluiden sekä public-private-partnership -kumppanin kilpailutuksen valmistelun (§ 532 Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen sinisen biotalouden osaamiskeskukselle (lisäpykälä)).

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Ramboll Finland Oy ja Mikkelin Vesilaitos ovat yhteistyössä valmistelleet jätevedenpuhdistamon operointi- ja kunnossapitopalvelujen kilpailuttamista joulukuusta 2019 lähtien, 16.12.2019 kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukaisesti.

Hankinnan valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kaupunkia ja vesilaitosta sitova hankintamenettely voidaan käynnistää. Esitetään, että Mikkeli käynnistää hankintamenettelyn sellaisen ppp-mallin kilpailuttamiseksi, jossa haetaan kaupungille tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita tuottavaa sekä puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä edistävää kumppaniyritystä. Hankinnan kohteena ovat operointipalveluiden osalta Mikkelin uuden MBR-teknologiaan perustuvan vedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden sekä pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalvelut.

Kohteet: Metsä-Sairilan, Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan jätevedenpuhdistamot sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamo.

Tarjouspyyntö ja sen liiteasiakirjat tuodaan vielä ennen julkaisemista kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Myös hankintapäätös tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin Vesilaitoksen käynnistämään hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden ja pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että EU-hankintailmoitus, erityisalat OSALLISTUMISPYYNTÖ 292412 lisätään seuraava lause: Sopimus sisältää nykyisten vedenpuhdistamojen, aluevesilaitosten sekä pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluiden Mikkelin kaupungin henkilöstön liikkeenluovutuksen uuden operointi- ja kunnossapitopalvelut  tuottavan toimijan palvelukseen kahden vuoden liikkeenluovutuksella, niiltä osin kuin työtehtävä siirtyy uuden toimijan tehtäväksi.

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin muutosesitys.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitään, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Kuvaus

Asiaa kaupunginhallitukselle selostavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, hankinta-asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kilpailutuksen rinnalla selvitetään operointi myös omana työnä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 

Merkittiin. 

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, hankinta-asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Kuvaus

Aikaisempi käsittely

16.12.2019 §532
6.4.2020 §118
21.9.2020 §295
KH:n keskustelutilaisuus 1.10.2020

Valmistelija

Valmistelutyöryhmä Reijo Turkki vesilaitos, Juha Kauppinen, Panu Jouhkimo ja Ilkka Liljander Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sekä Ramboll Oy:n asiantuntijaryhmä.

Kuvaus

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen. Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä voimme olla turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvää vedenlaatua jatkossakin.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019, että vesiliikelaitos voi käynnistää yhteistyömallin (operointipalveluiden sekä public-private-partnership -kumppanin kilpailutuksen valmistelun (§ 532 Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen sinisen biotalouden osaamiskeskukselle (lisäpykälä)).

Kaupunginhallitus määriteltiin asian käsittelyn kannalta päättäväksi elimeksi perustuen Mikkelin kaupungin hankintaohjeeseen, jonka mukaan toimialat ylittävät hankinnat on käsiteltävä ja hyväksyttävä kaupunginhallituksessa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Ramboll Finland Oy ja Mikkelin Vesilaitos ovat yhteistyössä valmistelleet jätevedenpuhdistamon operointi- ja kunnossapitopalvelujen kilpailuttamista joulukuusta 2019 lähtien, 16.12.2019 kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2020, että kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin Vesilaitoksen käynnistämään hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden ja Kenkäveronniemen keskuspumppaamon operointi- ja kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä (§ 118 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus).

Hankintamenettely käynnistettiin julkaisemalla kilpailullisen neuvottelumenettelyn hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjojen alustavat luonnokset 15.5.2020.

Valmistelutyöryhmä esitti kaupunginhallitukselle tilannekatsauksen 21.9.2020 hankintamenettelyn etenemisestä (§ 295 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tilannekatsaus).

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Mikkelin Vesilaitos selostivat lisäksi asiaa ja sen etenemistä kaupunginhallitukselle 1.10.2020 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Hankinnan valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kilpailullisen neuvottelumenettelyn sisäinen tarjouspyyntö voidaan julkaista menettelyyn mukaan valituille neuvottelukumppaneille.

Tavoitteena kilpailutuksessa on malli, jossa haetaan kaupungille tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita tuottavaa sekä puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä edistävää kumppaniyritystä. Hankinnan kohteena ovat operointipalveluiden osalta Mikkelin uuden MBR-teknologiaan perustuvan vedenpuhdistamon ja aluepuhdistamoiden operointi- ja kunnossapitopalvelut sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamon operointi.

Kohteet: Metsä-Sairilan, Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan jätevedenpuhdistamot sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamo.

Hankintapäätös tuodaan vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkeli julkaisee hankintamenettelyn sisäisen tarjouspyynnön valmistelutyöryhmän aikaisemmin kaupunginhallituksessa hyväksyttämän suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että tarjouspyynnön rinnalla selvitetään vedenpuhdistamon operointityö omana työnä, millä edellytyksillä onnistuu, mitä maksaa ja mitkä ovat riskit sekä miten operoinnin oman työn rinnalla voidaan uutta vedenpuhdistustekniikkaa hyödyntää myynti-, opetus, tutkimus-, hanke- ja yritysyhteistyönä, tarvitaanko rinnalle konserniyhtiö vai pystyykö esimerkiksi Miksei Oy hoitamaan asiaa. Useista kaupunginhallituksen kokouskeskustelupyynnöistä huolimatta asia on jäänyt hyvin pintapuoliseksi ja tarkemmin selvittämättä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä. 

Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät nouse nykytasolta, pois lukien indeksikorotukset. Puheenjohtaja tiedustelu voidaanko Petri Pekosen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen,​ hankinta-​asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että Jukka Pöyry ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin Vesilaitos/Reijo Turkki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy/Juha Kauppinen, Panu Jouhkimo ja Ilkka Liljander, hankintapalvelut/Jarmo Autere 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.