Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Kaupunginjohtajan palkaton virkavapaa säästösyistä ja loma 2020

MliDno-2017-1321

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin johtoryhmä päätti kokouksessaan 27.1.2020 § 3, että johtoryhmän jäsenet pitävät palkattomia vapaita vähintään viisi päivää vuoden 2020 aikana.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen esittää, että kaupunginhallitus vahvistaa hänelle johtoryhmän linjauksen mukaiset, harkinnanvaraiset, säästösyistä pidettävät palkattomat virkavapaat seuraavasti: 28.10.2020, 19.11.2020, 18.12.2020, 15.1.2021 ja 19.2.2021.

Kaupunginjohtaja Timo Halosella on vahvistamatta 21 päivää lomavuoden 2020 vuosilomaa. Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosiloman osan vahvistamista ajalle 19.-25.10.2020 (5 päivää). Myöhemmin vahvistettavaksi jää 16 päivää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen harkinnanvaraiset, säästösyistä pidettävät palkattomat virkavapaat esityn mukaisesti 28.10.2020, 19.11.2020, 18.12.2020, 15.1.2021 ja 19.2.2021 sekä vuosiloman osan ajalle 19.-25.10.2020 (5 päivää).

Päätös

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.