Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös kantelu asiassa ISAVI/2563/2018 koskien Mikkelin kaupungin kaupunkirakenneselvitystyöryhmän menettelystä liittyen kouluverkkoselvityksen laatimiseen ja tältä osin erityisesti Rahulan koulun lakkauttamiseen

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.