Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Valtuustoaloite liikennebiokaasumarkkinoiden edistämiseksi Mikkelin seudulle

MliDno-2017-481

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituskessa viimeistään elokuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti biokaasun käyttöön liikennepolttoaineena.

Viime keväänä tehdyssä Asuntomessujen bussikuljetusten hankinnassa olisi biokaasulla toimivista busseista saanut merkittävästi laatupisteitä, mutta kumpikaan tarjouksen jättäneistä liikennöitsijöistä ei tässä vaiheessa tarjonnut biokaasulla toimivia busseja. Jatkossa, kun biokaasun jakeluasemaverkostoa laajennetaan ja tihennetään myös Mikkelin seudulle,on hyvin todennäköistä, että liikennöitsijät ja urakoitsijat hankkivat biokaasulla toimivia ajoneuvoja ja työkoneita.

Mikkelin kaupungilla on tällä hetkellä voimassaolevat sopimukset sekä joukkoliikenteestä että koululaiskuljetuksista, joten kesken sopimuskauden biokaasun käyttövaatimusta ei voida pakollisena lisävaatimuksena asettaa.

Tulevissa hankinnoissa biokaasun käyttö/käyttömahdollisuus otetaan laatupisteitä antavana tekijänä huomioon. Laajemmin konsernin sisällä biokaasun käyttöön liittyvää tavoitetilaa tarkastellaan valtuuston strategiaa toteuttavissa hyvinvointiohjelmissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen selvityksen valtuutettu Heikki Nykäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.