Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Valtuustoaloite Mikkelin torin lyhytaikaispysäköinnin toteuttamiseen

MliDno-2017-1788

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 28.8.2017 Perussuomalaisten valtustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

”Perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan Mikkelin torin kaupallisesta kehityksestä, joka on ollut vuosikausia laskeva. Pintapysäköinnin poisto torin korjauksen yhteydessä vaikutti osana torin myyjien- ja myynnin vähentymiseen.
Aikaisemmin Mikkelin tori on ollut maankuulu ja valittu asiakaskyselyssä Suomen parhaaksi.

Olemme huolissamme torin kehityksen suunnasta ja torilla toimivien yrittäjien menestymisestä elinkeinossa. Tori on myös osoittautunut useissa kyselyissä suositummaksi matkailijoiden kohteeksi kesäkuukausina.

Valtuustoaloitteessa esitämme että Mikkelin kaupunki selvittää lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuutta torilla ja erityisesti sen läheisyydessä Maaherrankadulla torinpuoleisella sivulla ja ryhtyy toimenpiteisiin että 2018 kesällä olisi mahdollisuus lyhytaikaiseen pysäköintiin torin läheisyydessä.

Mikkelissä 28 elokuuta 2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmä:
Raimo Heinänen
Jussi Marttinen”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Riihelä, Timo Rissanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.