Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Kaupunkiympäristölautakunta 29.8.2017
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 30.8.2017
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.8.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksytiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.