Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Päätös

Puheenjohtaja muistutti hallituksen jäseniä ja valtuuston puheenjohtajistoa tutustumiskäynnistä Haukivuorelle 20.9.2017.

Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli seuraavista aiheista:

  • palveluverkko ja kaupungin palvelustrategia
  • aluehallintoviraston selvitys Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän lastensuojelun resursseista
  • kaupungin kyytipalvelut
  • Saimaa Stadiumin todelliset kustannukset, tämän hetkinen tieto tulevasta kulurakenteesta, tuleva vuokraustilanne ja mitä vuokraukset pitävät sisällään

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.