Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 ohjausryhmä

MliDno-2015-744

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Könttä, kaavoittaja, eveliina.kontta@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on päättänyt, että Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan ohjausryhmää voidaan työn edetessä täydentää kaupunginhallituksen päätöksellä.

Yleiskaavatyön ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki
 • Soile Kuitunen, kehitysjohtaja, Mikkelin kaupunki
 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Mikkelin kaupunki
 • Kyösti Ylijoki, toimitusjohtaja, Miset Oy
 • Pertti Oksa, kaupunginhallituksen jäsen
 • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Mikkelin kaupunki
 • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Mikkelin kaupunki
 • Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja, Mikkelin kaupunki
 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Mikkelin kaupunki
 • Hannu Peltomaa, kaupungin geodeetti, Mikkelin kaupunki
 • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, Mikkelin kaupunki
 • Eveliina Könttä, yleiskaavoittaja, Mikkelin kaupunki

Ohjausryhmän jäsenistä kaupunginhallituksen edustaja Pertti Oksa on menehtynyt keväällä 2015 ja kehitysjohtaja Soile Kuitunen on siirtynyt uusiin tehtäviin. Kehitysjohtajan virka on toistaiseksi täyttämättä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää uuden kaupunginhallituksen edustajan Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäsenille nimetään varahenkilöt. Kehitysjohtajan paikalle ohjausryhmään ei nimetä henkilöä ennen viran täyttämistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajat Seija Kuikan, Olli Nepposen ja Arto Seppälän. Varahenkilöitä ei nimetty. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Miset Oy:n toimitusjohtajan tilalle ohjausryhmään kutsutaan Miksei Oy:n uusi toimitusjohtaja.

Valmistelija

 • Eveliina Könttä, kaavoittaja, eveliina.kontta@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on päättänyt, että Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan ohjausryhmää voidaan työn edetessä täydentää kaupunginhallituksen päätöksellä.

Yleiskaavatyön ohjausryhmään kuuluvat tällä hetkellä seuraavat henkilöt:

 • Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 • Arto Seppälä, kaupunginvaltuutettu

 • Olli Nepponen, prikaatinkenraali, eläkeläinen

 • Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Mikkelin kaupunki

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Mikkelin kaupunki

 • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Mikkelin kaupunki

 • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Mikkelin kaupunki

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Mikkelin kaupunki

 • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Mikkelin kaupunki

 • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, Mikkelin kaupunki

 • Eveliina Könttä, yleiskaavoittaja, Mikkelin kaupunki

Uuden valtuustokauden myötä ohjausryhmän kokoonpanon tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus tarkastaa ja nimeää Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 ohjausryhmän.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 ohjausryhmään Kirsi Olkkosen, Juha Vuoren ja Markku Aholaisen sekä täydensi kokoonpanoa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikasella.

Tiedoksi

Nimetyt jäsenet, Kaupunkisuunnittelu / Kirsi Avelin, Eveliina Könttä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.