Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2018-2020 /Vaalijalan kuntayhtymä

MliDno-2017-1467

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden lausuntoa kehyssuunnitelmastaan vuosille 2018-2020. Lausunto pyydetään toimittamaan 15.9.2017 mennessä.

Erityisesti seuraavasta asiasta pyydetään kannanottoa:

Vaalijala on rakentanut vuodesta 2007 alkaen palvelukoteja eniten tukea tarvitseville vammaisille henkilöille. Erityisasumista voidaan järjestää myös kevyempiin palveluihin mm. hyödyntäen olemassa olevaa asuntokantaa tai rakentamalla pienempiä asuntokohteita. Asuminen voi sisältää myös kuntoutuksellisia elementtejä. Onko kunnassa tarvetta erityisasumisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen?

Lisäksi pyydetään ottamaan kantaa myös muihin kehyssuunnitelmassa esitettyihin asioihin. Kehyssuunnitelma on liitteenä.

Etelä-Savon maakunta/sote valmistelussa on lähdetty siitä, että Etelä-Savon maakunta huolehtii siitä valmistelusta, joka liittyy Vaalijalan kuntayhtymän jatkoon. Pohjois-Savon maakunta/sotevalmistelijat ovat hyväksyneet tämän lähtökohdan. Tämä tarkoittaisi sitä, että Vaalijalan toiminta siirtyy Etelä-Savon maakunnan järjestämisvastuulle ja sote-liikelaitoksen tuotannoksi 1.1.2020 alkaen mikäli uudistus toteutuu. Itä-Keski-Suomen yhteistyöalue sitten yhteistyösopimuksessa sopii muiden maakuntien tuotannosta, josta Vaalijala osana liikelaitosta huolehtii.

SOTE maakuntauudistus edellyttää toteutuessaan Vaalijalan toiminnan uudelleen organisoitumista. Vaalijala on tuonut esille kolme vaihtoehtoa

- Vaalijala on osana Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta

- Vaalijalan sotepalvelutoiminnan yhtiöittäminen kuntayhtymän toimesta

- Vaalijala jatkaa kuntayhtymänä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä (Essotessa) on nähty hyvänä vaihtoehtona, että Vaalijala on osana Etelä-Savon maakunnan liikalitosta. Tällä uudistuksella voi Essoten mielestä kehittää asiakkaan tarvitsemia laadukkaita ja kustannustehokkaita perus- ja erityispalveluita yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

Mikäli soteuudistus etenee suunnitelluilla askelmerkeillä, Vaalijala on siis siirtymässä osaksi Etelä-Savon maakuntasotea ja integroituu osaksi sitä. Valtaosa palveluista siirtynee maakunnan liikelaitokseen. Tällä uudistuksella poistuu raja-aita Essoten perus- ja erikoispalveluiden ja Vaalijalan erityspalveluiden välillä, jolloin asiakkaalle voidaan entistä paremmin tarjota yhtenäinen palvelukokonaisuus peruspalvelupainotteisesti, mikä kaupungin mielestä on myönteistä.

Mikkeli pitää kuitenkin erinomaisen tärkeänä, että Vaalijalan erityisosaaminen säilytetään myös uudessa rakenteessa ja että erityspalveluita tarjotaan aktiivisesti myös muille maakunnille ja tehdään kiinteää yhteistyötä erityisesti Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueen maakuntien kanssa. Vaalijalan osaaminen tulisi jatkossa olla Etelä-Savon maakunnan erityisosaamista –eräänlainen maakunnan keihäänkärki. Vaalijalan joillekin erityispalveluille olisi siten kysyntää myös valtakunnallisesti.

Mikkelin kaupunki yhtyy Essoten näkemykseen, että Vaalijalan toiminta olisi jatkossa osana maakunnan liikelaitosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy yllä olevan selvityksen kaupungin lausunnoksi Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.30.

Tiedoksi

ilkka.jokinen@vaalijala.fi; risto.kortelainen@essote.fi; pentti.makinen@esavo.fi; vaalijala@vaalijala.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.