Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteerin vastaus lausuntopyyntöön

MliDno-2017-261

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitos on muutettu kunnalliseksi liikelaitokseksi 1.1.1994 lukien. Käyttöomaisuuden arvot on määritetty muutosvaiheessa uudelleen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta pyydetään liitteen mukaisesti lausuntoa Mikkelin Vesilaitoksen käyttöomaisuuteen vuonna 1994 tehtyä arvonmääritystä ja siihen liittyvää Mikkelin Vesiliikelaitoksen nykyisen kirjanpidon ja erillistilinpäätöksen oikeellisuutta koskien.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausuntoa liitetiedostojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri on antanut vastauksen Mikkelin kaupungin lausuntopyyntöön koskien Mikkelin Vesiliikelaitoksen käyttöomaisuuden arvonmääritystä sekä nykyisen kirjanpidon ja erillistilinpäätöksen oikeellisuutta.

Talouspalvelut valmistelee asiaan liittyvää selvitystä. Toimenpiteet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyn 2017 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteerin vastauksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.