Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli - Miksei 2020

MliDno-2017-1785

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kesäkuussa 2017 pyytänyt Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä yhtiön omaa esitystä kehitysyhtiön tulevaisuuden roolista. Määräaikaan 28.8.2017 mennessä toimitettu esitys sekä yhteenveto yhtiöstä sekä sen viimeaikaisesta toiminnasta ovat liitteenä. 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostaa asiaa kaupunginhallitukselle.

Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee asiaa 12.9.2017 kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee esityksen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 18.9.2017.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.