Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon Koulutus Oy
  - yhtiökokouksen pöytäkirja 17.8.2017
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  - Valtuuston pöytäkirja 18.8.2017
  - hallituksen pöytäkirja 24.8.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi Oskari Valtola toi terveiset S-ryhmän hallinnon syyspäiviltä ja luovutti lahjan.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.