Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Edustajan nimeäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään 2017 - 2021

MliDno-2017-1804

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään edustajansa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään valtuustokaudelle 2017 - 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämsien alueelliseen työryhmään valtuustokaudelle 2017 - 2021.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään valtuustokaudelle 2017-2021 Oskari Valtolan ja varalle tarvittaessa Soile Kuitusen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ky/Pirkko Tikkanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.