Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Palvelujohtajan viran täyttäminen

MliDno-2015-1686

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 25.1.2016 § 13 hyväksyä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen sekä siihen liittyvän perustamissopimuksen ja perussopimuksen muutoksen ja samalla päätti siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien. Perustamissuunnitelmassa kunnat ovat päättäneet, että uuden kuntayhtymän perustamisen jälkeen kunnat tukeutuvat kuntien tai kuntien omistamisen yhtiöiden toimintaan ruoka-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalveluissa, eikä uusia tukipalveluyhtiöitä perusteta.

Edellä olevilla perusteilla ei ole enää perusteita olla täyttämättä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtajan virkaa pysyvästi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtajan viran haettavaksi 1.2.2016 alkaen.

Samalla kaupunginhallitus määrää, että restonomi (YAMK) Mia Hassisen suostumuksellaan toimimaan edelleen vt. palvelujohtajana siihen saakka, kunnes virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässä ja samalla

Hassinen vapautetaan kehityssuunnittelijan toimesta vastaavaksi ajaksi ja tältä ajalta hänelle maksetaan palvelujohtajan tehtäväkohtainen palkka (3.931,23 euroa) ja työkokemuslisä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Palvelujohtajan virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on päättynyt  26.2.2016 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin 18 hakemusta. Hakijayhteenveto jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

Palvelujohtajan valinnan valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä haastatteluryhmä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista ja oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

Päätös

Kupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Outi Kaurian (varalla Petri Pekonen), Arto Seppälän (varalla Raine Lehkonen), Juha Vuoren (varalla Armi Salo-Oksa), Vesa Himasen (varalla Veli Liikanen), henkilöstöjohtaja Heli Huopaisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen.

Kuvaus

Haastatteluryhmä kutsui hakijoista Mia Hassisen, Elina Lempiäisen ja Mari Miettisen haastateltaviksi. Yhdistelmä hakijoista on esityslistan liitteenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksina ovat soveltuva korkeakoulututkinto tai kotitalousopettajan tutkinto. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää esimieskokemusta.

Haastatteluryhmä esittää hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella, että palvelujohtajan virkaan valitaan restonomi (YAMK) Mia Hassinen. Perusteena valinnalle haastatteluryhmä pitää Hassissen työkokemusta ruoka- ja puhtauspalvelun toimialalla, vahvaa kehittämisuuntautuneisuutta ja esimieskokemusta sekä haastattelussa saatua vahvistusta hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valitsee edellä esitetyillä perusteilla palvelujohtajan virkaan restonomi (YAMK) Mia Hassisen. Selvitystä terveydentilasta ei vaadita, koska Mia Hassinen on vakituinen kaupungin työntekijä. Hassiselle ei myöskään aseteta koeaikaa ja hänen tulee ilmoittaa viran vastaanottamisesta viimeistään 29.4.2016 mennessä.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat